Co se děje v knihovnách

Přehlídka OKNA – o knihovnických aktivitách

Již pátý ročník soutěžní knihovnické přehlídky se bude konat 25. - 26. dubna 2017 v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

Téma je určeno pro 2. stupeň ZŠ a zní: „pravé hrdinství není v rukou, ale v srdci a v hlavě“.

Celostátní soutěžní přehlídka zajímavých a originálních knihovnických besed a pořadů. Název symbolicky otevírá okna novým možnostem v práci s literaturou a dětským čtenářem. Přehlídku organizuje Klub dětských knihoven SKIP s cílem prezentovat a ocenit nejlepší programy/besedy pro děti a mládež v knihovnách, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní knihovny.

Soutěžní přehlídky OKnA se mohou zúčastnit knihovny a jejich zástupci, kteří je reprezentují, a to především pracovníci dětských oddělení. Přehlídka je dvoudenní a kromě samotné soutěžní části jsou připraveny pro diváky i soutěžící odborné semináře a dílny. Nechybí ani kulturní program, který připravuje knihovna, kde se přehlídka koná.

Porota, která má pět členů, se skládá z vítěze z předchozího ročníku, předsedkyně KDK, pedagoga se zaměřením na dramatickou výchovu a český jazyk a garantů slovenské a české přehlídky. Přehlídky se kromě dětí a poroty zúčastňují také diváci z řad knihovníků, kteří pak tajným hlasováním zvolí Cenu diváků.