Čtenářství ve světě

Prodej e-knih ve světě

Web Mediahub informuje o současném světovém mediálním trhu, kam patří také tištěné publikace a e-knihy.

v USA v současnosti prodej e-knih tvoří více než pětinu prodaných titulů. Ve Velké Británii a Irsku jejich podíl činí zhruba 15 %. Z hlediska obratu je však nejsilnějším trhem Německo s tržbami 9,3 miliardy euro, tržní podíl z prodeje e-knih však činí pouhých 5 %. Ve Španělsku je podíl 3 %, ve Francii pouhá 2 %, ačkoliv ceny e-knih jsou zhruba o 30 % nižší.

Zatímco novinový a magazínový trh je dlouhodobě postižen klesajícím zájmem inzerentů, růstem nákladů na tisk a především konkurencí elektronických médií, trh tištěných knih stále dominuje. Tržby z prodeje jsou stále přibližně pětkrát vyšší než u e-knih. E-knihy zatím nenahradily knihy tištěné, i když ve Spojených státech se počet prodaných e-knih zvýšil v posledním roce o 30 %. V Evropě roste trh především ve Velké Británii, o mnoho méně například v Itálii a Francii. Toto odvětví zároveň s rozvojem on-line nástrojů a snižováním nákladů na výrobu zažívá nový fenomén – vlastní vydavatelskou činnost. Celkově však sektor zažívá setrvalý pokles tištěných publikací oproti elektronickým…