Co se děje v knihovnách

Profese knihovník – Dětský čtenář

Dne 20. 6. 2019 se v Regionální knihovně Karviná koná mezinárodní odborná konference Profese knihovník – Dětský čtenář.

Odborníci z Polska, Slovenska a Česka budou přednášet na odborná témata: výzkum dětského čtenářství, problematika dětského čtenářství, představení knihovníka v knihovně pro děti a mládež z pohledu Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací.

V našem zájmu je, aby odborné příspěvky v rámci konference pomohly odborné veřejnosti získat pohled na problematiku dětského čtenářství a aby byly „pomocnou berličkou“ při překonávání nezájmu dětských čtenářů o knihy a četbu celkově.

Záštitu konferenci poskytli náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo a primátor města Karviné Ing. Jan Wolf.

Podrobné informace o konferenci naleznete na jejím webu: https://rkka.cz/konference