Čtenářství v Česku

Propastný rozdíl ve čtenářské gramotnosti mezi učni a gymnazisty

Propastný rozdíl ve čtenářské gramotnosti mezi učni a gymnazisty nezachrání ani Harry Potter.

Nejnovější výsledky společnosti Scio z testování čtenářské gramotnosti jsou poměrně výstražné. Zatímco 90 % gymnazistů si s textem poradí bez větších problémů, učňů si se stejným textem poradí pouze 20 %. Čtenářská gramotnost je přitom jednou z klíčových dovedností pro život v informační společnosti 21. století.

Prohlédněte si infografiku zde.

Do adaptivního testu Čtenář se koncem minulého roku zapojilo 6 447 žáků z celkem 173 škol. Test Čtenář žáky nesrovnává mezi sebou, ale zařazuje je do jedné ze šesti úrovní na mapě čtenářské gramotnosti. Scio se čtenářské gramotnosti žáků v oblasti získávání a zpracování informací a zhodnocení textu věnuje již 10 let, letos poprvé se do testování však zapojily kromě základních i střední školy.

 

Velmi dobré výsledky žáků gymnázií se daly předpokládat a je velmi pozitivní, že většina z nich – 90 % – dokáže s textem pracovat na opravdu výborné úrovni,“ říká vedoucí týmu Eliška Hloupá Sovová ze společnosti Scio. „Naproti tomu zjištění, že stejné dovednosti má pouhá pětina žáků středních odborných učilišť a z nich dokonce jen 2 % zvládají složitý text na nejvyšší úrovni Specialista, je opravdu znepokojující,“ dodává vedoucí týmu. „Nakolik jsou výsledky žáků ovlivněny způsobem výuky na školách a nakolik souvisejí spíše s rozdílným rodinným prostředím, z něhož žáci pocházejí, zůstává otázkou. Podle opakovaných průzkumů Národní knihovny ČR1 je to právě rodina, která má na utváření celoživotního vztahu ke čtení a respektive tedy čtenářských dovedností zásadní vliv,“ doplňuje Hloupá Sovová.

 

Výrazné rozdíly najdeme už mezi žáky základních škol a víceletých gymnázií. Osmáci základních škol za svými stejně starými spolužáky z gymnázií zaostávají o celou jednu úroveň. Zatímco složitým textům na nejvyšší úrovni (5.–6., Profík–Specialista) rozumí pouze 42 % osmáků ZŠ, na gymnáziích je to téměř dvojnásobek terciánů. Čtvrtina žáků 8. tříd ZŠ navíc své čtenářské dovednosti během školní docházky dále nezlepší a zůstává na nejnižších úrovních (Nečtenář až Průzkumník). U terciánů se s takto nízkou úrovní téměř nesetkáme,“ dodává Jindra Plamitzerová ze Scio.

 

Schopnost kriticky číst a vyhodnocovat informace stále získává na významu. Lépe než chlapci ji napříč všemi zapojenými ročníky i typy škol zvládají dívky. Lepší výsledky dívek pravděpodobně souvisí s tím, že výrazně častěji než chlapci sahají ve volném čase po beletrii a (s výjimkou gymnázií) také častěji čerpají informace z internetu, mezi mládeží nejoblíbenějšího zdroje.

 

Testování čtenářské gramotnosti bylo doplněno o dotazník, v němž žáci uváděli své oblíbené knihy a autory. Na základních i středních školách se dlouhá léta drží na prvním místě Harry Potter, následuje kniha Hvězdy nám nepřály a s výraznějším odstupem Deník malého poseroutky (na ZŠ) či Zaklínač (na SŠ). Čeští autoři se mezi oblíbenými spisovateli objevují pouze ojediněle, a to v podobě doporučené, dříve povinné četby (např. Babička Boženy Němcové, Kytice K. J. Erbena).