Čtenářství v Česku

Rychlé čtení se může naučit každý

26. června 2014

Průměrný člověk čte rychlostí asi 200 slov za minutu. Po absolvování výuky rychlého čtení zvládne ten samý člověk číst rychlostí 400-600 slov za minutu. Rychlé čtení je tak užitečným nástrojem úspory času při studiu a pracovních povinnostech. Tato dovednost se ve světě vyučuje téměř 100 let a populární je zejména v USA, Austrálii a Německu.

S ambicí více rozšířit rychlé čtení i v České republice vznikl projekt Rozečtise.cz. Celou metodiku výuky rychlého čtení zpracoval do podoby výukové online aplikace. Rychlé čtení se tak může naučit každý s připojením k internetu.

ukázka online aplikace

Pro čtenáře zdarma

Pro všechny uživatele jsou zdarma k vyzkoušení 3 úvodní lekce, poté je potřeba aktivovat plný přístup. Přestože je aplikace finančně dostupná, v rámci zachování rovného přístupu ke vzdělání byla navázána spolupráce s knihovnami, které mohou svým čtenářům nabídnout aplikaci zcela bezplatně. V této verzi sice chybí některé vymoženosti plné verze, například detailní osobní statistiky průchodu studiem, i přesto však může každý celou výukou projít a rychlé čtení se v knihovně naučit.

V současné době je zapojeno více než 200 knihoven a autoři projektu usilují o registraci dalších. Celý proces zapojení knihovny je jednoduchý. Knihovnám stačí pouze vyplnit registrační formulář a ihned mohou službu nabídnout svým čtenářům.

 

pro knihovny

 

Výsledky patrné téměř ihned

Projekt běží necelé 2 roky a za tu dobu získal více než 11 tis. registrovaných uživatelů. Již po absolvování úvodních tří lekcí je průměrné zlepšení 39 %. Zlepšení uživatelů, kteří využili plný přístup je 150 %, výjimkou ale nejsou ani trojnásobná zlepšení v rychlosti čtení.

 

statistiky Rozečti.se

Důležitou informací je, že při vyšších rychlostech zůstává zachována míra zapamatování textu, větších rychlostí tak není dosaženo na úkor kvality čtení. Míra zapamatování textu před i po výuce se pohybuje kolem 80%.

statistika projektu Rozečti.se - průměrné zlepšení uživatele a průměrná rychlost čtení

Budoucnost projektu

Cílem projektu je mimo jiné i zapojení domácích škol. Autoři doufají, že se jim podaří výuku rychlého čtení prosadit do výuky zejména na gymnáziích a odborných středních školách. První výsledky absolventů ze škol již mají a další školy postupně přibývají.

Aby se školy mohly s možnostmi výuky blíže seznámit, mají navíc do konce školního roku možnost získat bezplatně testovací přístup pro své studenty i učitele. Zájemcům stačí vyplnit kontaktní formulář na webu.