Partneři projektu

SCIO – Paralelní vzdělávání

Každý rodič přemýšlí o budoucnosti svých dětí. Budou zdravé a šťastné? Jaké povolání si zvolí a budou úspěšné?

Snažíme se je na život co nejlépe připravit, slušně je vychovat a poskytnout jim vzdělání. Nevíme, co je čeká, tušíme však, že budoucnost bude na naše děti klást stále větší nároky. Takové, které nemůže školní vzdělání obsáhnout, není to totiž ani jeho úkolem. Neexistují předměty, v nichž by se vyučovala asertivita, komunikace, sebe-řízení či tvořivost. Bohužel. Tyto měkké dovednosti (tzv. soft skills) jsou nezbytné pro úspěšný pracovní život. Hlavně je ale potřebujeme pro naplněný život osobní.

Proto se je, mnozí z nás, snažíme osvojit a rozvíjet v dospělosti. Stojí nás to mnohem více času a peněz a ne vždy je naše snaha úspěšná. A mnohé z nás také napadne, že by bylo vše jednodušší, kdyby se našemu osobnímu rozvoji věnovala pozornost v dětství i během dospívání. Pararelně, ruku v ruce s rozvojem intelektuálním, zprostředkovávaným školou.

Společnost Scio proto přichází s koncepcí Paralelního vzdělávání. Rychle se rozvíjejícím vzdělávacím směrem.

Jeho cílem není nahrazovat školní vědomosti a suplovat školní vzdělání, ale vhodným způsobem jej dále rozvíjet a doplňovat. Zaměřuje se primárně na rozvoj dovedností jako je umět se učit, komunikovat a spolupracovat, kriticky myslet, řešit problémy, pracovat s emocemi atd. Snaží se v dětech budovat sebedůvěru a umění radovat se ze života.

Prostřednictvím rozvojových hraček a her jsou u dětí rozvíjeny měkké dovednosti. Prezenční i e-learningové kurzy, postavené na zážitkové pedagogice, předkládají různé metody práce, zábavnou a netradiční formou.

Na všech projektech i produktech se podílejí odborníci z řad psychologů i pedagogů a reagují na potřeby rodičů a především samotných dětí. Věříme, že budou přínosné a dopomohou Vašim dětem k onomu šťastnějšímu a úspěšnějšímu životu. Pak bude jejich účel naplněn.

 

 

více informací »

www.scio.cz/paralelnivzdelavani

Scio logo

Scio.cz, s.r.o.

Michaela Dostálová

PR, marketing

e-mail: [email protected]

tel.: +420 234 705 052,

mob.:+420 774 555 570

Praha, 11. 12. 2012

Ženy si nejvíce cení zodpovědnosti, muži odvahy

Rozpoznání a pojmenování silných stránek, možnosti osobního rozvoje, to vše přináší projekt Přednost přednostem. Je určen dlouhodobě nezaměstnaným, rodičům na mateřské či rodičovské dovolené a mladým lidem do 26 let. Smyslem projektu je pomoci cílovým skupinám – podpořit je ve zvyšování sebevědomí, nabídnout prostor k sebepoznání a ke změně přístupu, vše v souvislosti s jejich uplatněním na trhu práce.

 

Projekt Přednost přednostem

Cílem projektu Přednost přednostem je vyvinout první český test silných stránek, kurz, který pomáhá s jejich identifikací, uspořádat workshopy se zahraničními partnery projektu i informační semináře a napsat příručku dobré praxe metody tzv. oceňujícího ptaní, ze které celý projekt vychází.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem, realizován společností Scio ve spolupráci se zahraničními partnery z VB a Nizozemí, v rámci ČR spolupracuje např. s úřady práce.

 

Dotazníkový průzkum na téma silných stránek

V rámci projektu proběhl také dotazníkový průzkum na téma: důležitost jednotlivých silných stránek. Mezi zajímavá zjištění patří např. to, že muži i ženy se shodují na první šestici důležitých předností, kterými jsou komunikativnost, zodpovědnost, odvaha, empatie, tvořivost a zvídavost (více v infografice). Dvacet sedm takových předností bude výstupem z testu silných stránek, ve kterém budou silné stránky rozděleny na ty využívané, na nevyužité (silnou stránku máme, ale z nějakých důvodů ji nevyužíváme), naučené chování (takové schopnosti, které se mohou tvářit jako silná stránka, ale nesplňují některá její kritéria) a na brzdy (slabiny, které jsou často právě důvodem nevyužívání některých předností). Prohlédněte si ukázkový výstup z testu v pdf formátu zde a další infografiku zde.

Vedoucí projektu, Miroslava Vobecká, uvádí: „Celý projekt staví na hlavu zaběhnuté principy, kdy se pozornost věnuje zejména tomu, co nefunguje. Přednost přednostem se snaží ukázat, že hledání toho dobrého, funkčního a silného v každém z nás i v našem okolí vede nejen k mnohem lepším výsledkům, ale i k větší radosti ze života. “

 

Oceňující ptaní pomáhá hledat to, co funguje

Jeden z teoretických pilířů kurzu – metoda oceňujícího ptaní – vede nejen v kariérním poradenství k větší efektivitě a je v České republice zatím téměř neznámou. „Pro účastníky kurzů PP je zásadní, že v náročném životním období hledání práce je někdo opakovaně nabádá, aby stavěli na svých silných stránkách a pečlivě se věnovali sebepoznání. Umožňuje to unikátní spojení oceňujícího ptaní, pozitivní psychologie a kariérního poradenství v projektu PP,“ charakterizuje metodu jedna z metodiček a lektorek Lucie Čížková, praktička oceňujícího ptaní.

 

Kontaktní osoba: M. Vobecká, [email protected], tel.: 234 705 017

Web: www.prednostprednostem.cz

 


 

 

Rozhovor na téma emoční inteligence u dětí s psycholožkou Helenou Vlčkovou


DRUHÁ NOHA

www.DruhaNoha.cz je nový web vytvořený společností Scio, určený rodičům a dětem ve věku 6-15 let. S jeho pomocí si mohou děti zdarma orientačně změřit a hlavně pak rozvíjet měkké dovednosti.

Vybrané dovednosti jsou komunikace, spolupráce, sebe-řízení. Do konce roku pak přibude řešení problémů a tvořivost. Aplikace je dětem a rodičům přístupná zdarma.

Stovky zábavných aktivit pracují s herními prvky a moderními technologiemi. Na vzniku Druhé nohy se podíleli psychologové a učitelé, testovali ji samotní rodiče s dětmi.

Cílem je rozšířit povědomí o měkkých dovednostech a o tom, jak mohou být důležité pro úspěšný a spokojený život dítěte. V rozličných oblastech bude každé dítě dosahovat různé úrovně schopností a dovedností, proto jsou součástí orientačně diagnostické úlohy, aby rodiče věděli, na které úrovni by s dítětem měli začít pracovat. Rozvojové aktivity jsou pak zaměřené na různé oblasti a snaží se poutavým a zábavným způsobem děti připravit na rozličné situace. „Při tvorbě úloh jsme se snažili, aby se situace co nejvíce blížily běžnému životu dětí, aby pro ně byly snadno srozumitelné a představitelné a zároveň se nepodobaly školní práci. Měly by to být aktivity, kterým se dítě bude rádo věnovat a rodič nebude muset složitě vymýšlet, jak smysluplně vyplnit společný čas s dítětem,“ popisuje projekt jedna z psycholožek, Mgr. Gabriela Luková Sittová.

Sylvie Jančiová, vedoucí vývojového týmu, dodává: „Mnoho rodičů bohužel neví, nebo si neuvědomuje, že dovednosti mohou děti trénovat a zlepšovat se v nich, první nohou je naše vzdělání a znalosti. Tou druhou jsou dovednosti. Doplňují tu první, střídají se s ní a pomáhají nám rychleji a pohodlněji chodit.“

Druhá noha je dalším projektem Paralelního vzdělávání, kterému se společnost Scio intenzivně věnuje.

Ukázka aktivity z Druhé nohy: Představ si, že jsi jako Superman, Spiderman nebo jiný hrdina. V běžném životě nenápadný, ale máš tajné superschopnosti. Jednou ve třídě začne skupina spolužáků ubližovat slabšímu, tobě se to nelíbí. Co udělá superhrdina?

Nakresli se jako hrdina, který pomáhá slabšímu. Vymysli si typický kostým, jméno, superschopnost a do komiksové bubliny doplň, co řekneš jako hrdina spolužákům, kteří ubližují slabšímu. Pokud máš komiksového ducha, můžeš vytvořit i pokračování příběhu. Svůj výtvor pak můžeš naskenovat, vložit do naší galerie pod úlohou a podívat se na superhrdiny ostatních.

 


 

 

ScioCAMPy vedoucí k osobnímu rozvoji dětí

Většina rodičů chce mít vzdělané děti. Proto je posílají do školy. Ale snad všichni rodiče chtějí mít především děti se smyslem pro zodpovědnost, děti, které se nenechají odradit neúspěchem, takové, jež budou umět prosadit sebe i svůj názor, ale zároveň budou schopny empatie či naslouchání. Dokážou respektovat postoje ostatních, přistoupit na kompromis, ale nenechají sebou manipulovat. Děti, které se budou zajímat o okolní svět i nové zdroje informací, jež kriticky zhodnotí. Kam je posílat, aby se právě tomuto naučily? ScioCAMPy rozvíjejí u dětí schopnosti, které vedou k jejich osobnímu rozvoji.

Koncem března a začátkem dubna otevírá společnost Scio tři typy prezenčních ScioCAMPů. Mimo rozvíjení měkkých dovedností pomáhají žákům s učením, komunikací či cizím jazykem. Formou zážitkové pedagogiky zde jejich účastníci budou trénovat paměť i fantazii. Učit se novým postupům a metodám, které zúročí nejen ve školním životě, ale též v osobním a jednou i profesním.

Jarní ScioCAMPy budou probíhat ve velkých městech po dobu dvou víkendů. Jsou určeny dětem od 10 do 16 let.

ScioCAMP Jak na učení ukazuje dětem různé techniky učení a pomáhá nalézt tu, která jim bude vyhovovat nejlépe. Dále zde intenzivně pracují s texty, hledají v nich podstatné informace a logickou souvislost. Připravují se na ústní i písemné zkoušky a mnoho dalšího.

ScioCAMP Jak na komunikaci poskytuje dětem příležitost rozvíjet komunikační schopnosti a dovednosti. Učí je asertivitě, umění zvládat konflikty, naslouchat i prezentovat sebe a své nápady.

ScioCAMP Jak na Jazyky učí děti přátelskou formou různé postupy, jak se efektivně učit a naučit cizí jazyk. Předkládá celou zásobárnu metod, které si mohou vyzkoušet. Dále pracuje s motivací a užívá například globální a analytické metody výuky cizího jazyka.

Výše popsané prezenční kurzy nejsou jedinou formou ScioCAMPů, rodiče mohou děti přihlásit i na pobytový (květen) či táborový (srpen) ScioCAMP, se dvěma typy tematického zaměření – Jak na učení nebo Jak na jazyky.

Pro středoškoláky, tedy studenty ve věku 16 až 20 let, které čeká maturitní zkouška a přijímací zkoušky na VŠ, připravila společnost Scio kurz Paměťové techniky, jež účastníkům ukazuje, jak efektivněji využít mozek, práci s mnemotechnikou i fantazií. A kurz Prezentační dovednosti a psaní seminárních prací, v němž učí, jak si vybrat vhodné téma, používat vlastní myšlení. Ukazuje a radí, jak prezentovat sebe i vlastní práci a jak zabránit studu při vystupování na veřejnosti, či strachu z toho, že nezaujmeme posluchače.

Více informací naleznete na webové adrese www.sciocamp.cz Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Kontaktní osoba: Eva Strachotová, email: [email protected], tel.: 234 705 025

 


 

 

Jak zabavit a rozvíjet děti na prázdninových výletech do přírody

Vzdělávací společnost Scio přichází s novým produktem Pecka pro děcka všecka, dovolená v přírodě. Jedná se o originální soubor aktivit, úkolů, her a pomůcek pro děti ve věku 4-6 a 7-10 let, který si mohou vzít rodiny s sebou na dovolenou či výlet.

„Pecka umožňuje dítěti objevovat svět i sebe. Rozvíjí dovednosti řešení problémů, zejména vede dítě, aby řešení nalezlo samo,“ uvedl Lukáš Šlehofer, vedoucí vývojového týmu.

Během plnění aktivit se děti dozvídají nové informace a zábavnou formou rozvíjejí konkrétní dovednosti (pohyb, logika, tvořivost, paměť, mezilidské vztahy, vyjadřování i orientaci). Část úkolů plní děti samy a část s rodiči, kamarády nebo sourozenci.

Mimo pomůcek je v souboru také objevitelský deník s více jak dvaceti aktivitami i úkoly a průvodce pro rodiče. Na vývoji Pecky se podíleli rodiče i psychologové.

Pecka pro děcka všecka je dalším produktem Paralelního vzdělávání, kterému se společnost Scio intenzivně věnuje.


 

Raději poloprázdné pouzdro

Společnost Scio vytvořila speciální internetový portál, na kterém rodiče, společně s dětmi, naleznou důležité informace i rady, jak vkročit do první třídy pravou nohou – jdemedoskoly.cz.

A ke společně trávenému času přidává ještě stolní hru Akce ostrov, přípravu na první třídu skrytou v zábavě a dobrodružství

Setkáme-li se s malým dítětem, které je ochotno s námi komunikovat, první, na co se ho většinou zeptáme, je jméno a věk. Odpoví-li, že pět či šest, téma hovoru je na světě – škola, první třída.

Můžeme se bavit, jestli už má aktovku, slabikář nebo pastelky, ale také o tom, zda umí počítat a do kolika, nebo dokonce trošku číst a psát. Následuje-li souhlas, společně s rodiči uzavíráme debatu s pocitem, že toto malé stvoření je do první třídy připraveno, dokonce s malým náskokem.

Je ale opravdu připraveno?

Ať chceme či ne, život dítěte se prvním dnem ve škole mění. Fakt, že se umí podepsat a napočítat do deseti na této skutečnosti moc nemění. Měli bychom se soustředit i na jiné věci. Takové, jež mu cestu ze školky do první třídy usnadní, udělají ji plynulou a bez karambolů.

V první řadě by se rodiče měli zajímat, kam vlastně svého potomka budou minimálně následujících šest let dennodenně posílat. Rádcem a rozhodujícím elementem v takovém případě bývají bohužel často přátelé, intuice či vzdálenost školy. Kompetentní osoby či zdroje minimálně.

Mohou s ním trénovat podpis a lehké počty, ale když si s ním nezahrají třeba člověče nezlob se, těžko se pak ve třídě popere s pocitem neúspěchu.

Než dokola číst že máma mele maso, je spíš důležitější slyšet z úst maminky o Smolíčkovi, který otevřel Jeskyňkám a doplatil na to.

Nechodit na procházku do supermarketu, kde za velký nákup získá dítě nálepku cizokrajného zvířete, jež na základě obrázku dokonale identifikuje, ale vzít jej do ZOO nebo koupit encyklopedii a ukázat, že zdrojem informací může být vlastní zkušenost či kniha.

Rodiče by se měli zkrátka dítěti věnovat. Hrát si s ním a povídat. Společně se školou, paralelně, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. Sdílet s ním zážitky, rozvíjet tvořivé myšlení a fantazii.

Chválit jej a podporovat. Všímat si i jiných nadání a talentů, než těch, které oceňuje škola.

Čtení, psaní a počítání mohou klidně nechat na učitelích, ti tam, se vší vážností, od takovýchto věcí jsou.

Milí rodiče, jeden typ na závěr. Malujte s dětmi. Barevnými pastelkami. Klidně je doma společně podepište, každou zvlášť, aby si je děti ve škole nepopletly. Vezměte je ale před tím, syna nebo dceru, na hřiště, kde budou muset počkat na volnou houpačku. O ty pastelky se pak dokážou podělit. A najdou si kamarády.

Třebaže domů přinesou poloprázdné pouzdro.


 

 

Oeconomica je hra(čka)

Vzájemná spolupráce společnosti Scio, vývojářům her z Loris Games a prestižního Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy dala vzniknout unikátní deskové hře Oeconomica. Trh vytváří herní prostředí a základní ekonomické principy tvoří zároveň principy hry, což vede k jejich pochopení. Oeconomica je určena všem od 12 let nahoru, školám i rodinám. Má za cíl podporovat ekonomickou gramotnost i chuť k vlastnímu podnikání.

Oeconomica se zaměřuje na základní fungování nabídky a poptávky, tržní mechanismy či chod firmy. Pravidla jsou zjednodušena tak, aby byla hra snadno srozumitelná a bavila děti od 12 let. Prostředí hry je realistickým zobrazením ekonomického prostředí, ozvláštněným zajímavými událostmi a doplněno atraktivní grafikou. Součástí je metodická příručka včetně návazných aktivit.

Hra byla vyvinuta pro využití při výuce ekonomie na ZŠ, SŠ i vyšších odborných školách. Mohou ji ale využívat i manažerské kurzy, nebo hrát rodiče s dětmi, které si tak nenásilně osvojí základní ekonomické mechanismy.

Martin Roman, předseda dozorčí rady společnosti ČEZ, hru charakterizoval následovně:„Oeconomica je zábavný a efektivní způsob, jak vysvětlit zákon poptávky a nabídky na trhu a zároveň výborná hra.“ Názor České středoškolské unie, jejíž členové hru hráli, je následující: „Hra samotná je velmi napínavá a dokáže zaujmout. Kdo by nechtěl ovládat manažery napříč podniky a budovat své vlastní obchodní impérium. Vydařená je i simulace reálného obchodního prostředí ať již jasně danou závislostí ceny na poptávce a nabídce nebo externalitami v podobě karet náhody. Obecně je hra i pro lidi bez ekonomických znalostí poutavá a dokáže je základní souvislosti naučit.“

Martin Gregor, ředitel IES, uvádí: „Hru Oeconomica lze chápat jako určitý model, znázorňující jak reaguje nabídka, poptávka a cena na chování podniků, za které rozhodují hráči. Z toho pohledu vlastně zjednodušeně představuje práci ekonomů, kteří ke zkoumání reality rovněž využívají ekonomické modely.“

Principy hry popisuje Andrej Novik, vedoucí projektu, na konkrétním příkladu: „Hráči musejí přemýšlet o strategických rozhodnutích sami. Vyplatí se mi spíše investovat do výroby elektřiny, nebo raději do vzdělávání budoucích zaměstnanců? Mám si vzít úvěr? Budu schopný splácet?“ Podobných otázek staví hra před hráče celou řadu, včetně prosociální gradace celé hry: hru vyhraje ten, komu se podaří nejlépe podpořit veřejně prospěšné projekty. Andrej Novik dodává: „Díky svému zaujetí pro hru proniknou hráči mnohem snáze do dané problematiky. Pro pochopení abstraktních pojmů je jejich konkrétní aplikace zvláště důležitá.“