Co se děje v knihovnách

Sdílené tvůrčí prostory v knihovnách

Česko-německý magazín Goethe Institutu zveřejnil článek o tvůrčích dílnách 21. století, které začínají vznikat v německých knihovnách.

Knihovny v Německu začaly experimentovat s veřejně přístupnými kreativními prostory, tzv. makerspaces. Jedná se o prostory přístupné veřejnosti, která zde kreativně pracuje s reálnými předměty. Sdílené tvůrčí prostory, které bývají označovány rovněž jako FabLab (fabrication laboratory), jsou jakousi kutilskou dílnou elektronického věku. Nástroji už nejsou pila a dřevo či nůžky a látka, ale laserová řezací zařízení a 3D tiskárny. Nové prostory slouží také hlavně k navazování kontaktů.

Lidé už nekutí sami skryti před zraky ostatních, nýbrž společně experimentují ve veřejném prostoru s novými technikami, vyměňují si zkušenosti a objevují spřízněné duše.

PRVNÍ „MAKERSPACES“ V NĚMECKÝCH KNIHOVNÁCH

Trend sdílený tvůrčích prostor, který se v USA objevil už v prvních letech nového tisíciletí, dorazil i do německých knihoven. Městská knihovna v Kolíně nad Rýnem, sídlící ve Vnitrobloku Josefa Haubricha, otevřela „makerspace“ v roce 2013 jako první knihovna v Německu. V novém podlaží ústřední knihovny, které bylo zasvěceno médiím, mají uživatelé vedle 3D tiskárny a 3D skeneru k dispozici také iPady, klávesy, kytary a launchpad pro práci s hudebním softwarem. Mohou zde digitalizovat gramofonové desky, nahrát si podcast, komponovat na iPadech a věnovat se ještě mnoham dalším činnostem. „Ve sdílených tvůrčích prostorách umožňujeme uživatelům získat znalosti přesahující rámec standardního vzdělávacího systému a přispíváme tak k větší rovnosti šancí,“ vysvětluje vedoucí Městské knihovny v Kolíně nad Rýnem Hannelore Vogt. „Ve sdílených tvůrčích prostorách jsou aktuální technické novinky dostupné všem.“

Celý článek si můžete přečíst zde.