Co se děje v knihovnách

Seminář Autorské právo v praxi III.

Elektronické publikování a digitalizace odborné a vědecké literatury.

Seminář Autorské právo v praxi III. se bude konat dne 8. 6. 2016 v přednáškovém sále ÚTIA AV ČR na Praze 8 (asi 5 minut od metra Ládví).

Cílem semináře Autorské právo v praxi III je poskytnutí informací a umožnění diskuze k problematice současných forem publikování vědecké a odborné literatury a způsobů její distribuce (prodeje, online distribuce, půjčování apod.).

Obsah semináře je inspirován avizovaným záměrem Evropské komise, zveřejněným ve Sdělení z prosince 2015. Obsahem záměru je směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva.

Evropská komise se v rámci další unijní harmonizace autorského práva hodlá zabývat mj. otázkami, jak podpořit dálkový přístup v uzavřených elektronických sítích k dílům uchovávaným ve vědeckých a akademických knihovnách a jiných příslušných institucích pro účely výzkumu a soukromého studia a jak usnadnit digitalizaci děl na trhu nedostupných a jejich zpřístupnění, a to v celé EU.

Seminář se ale dotkne i techničtějších problémů, které vydávání v elektronické podobě a zejména digitální zpřístupňování publikací dříve vydaných klasicky tiskem provázejí. Samostatné bloky tak přiblíží průběh konkrétních projektů digitalizace starších titulů, a jejich zpřístupňování s ohledem na autorskoprávní aspekty a využití nástrojů kolektivní správy autorských práv.

Seminář je určen zejména pracovníkům knihoven, archivů a muzeí, ale také vydavatelům, redaktorům a dalším odpovědným pracovníkům redakcí a vydavatelských domů, dále pak právníkům zaměřeným na oblast duševního vlastnictví a další odborné a zainteresované veřejnosti.

Aktuální informace o programu semináře a registrační formulář naleznete zde.

Nyní zvýhodnění pro návštěvníky portálu Informace pro knihovny http://ipk.nkp.cz/: pokud do poznámky registračního formuláře uvedete KNIHOVNA, bude Vám účtován o více než třetinu nižší účastnický poplatek (po slevě bude činit 790,- Kč bez DPH oproti standardnímu vložnému 1 190,- Kč bez DPH – sleva bude odečtena manuálně na faktuře, kterou Vám zašleme).

Bližší informace o semináři poskytne: Ondřej Vraný

Tel.: +420 734 408 101

e-mail: [email protected]