Pro nejmenší

Simard, Lucie Brault: Hry pro rozvoj řeči pro děti od 2 let

Vydal: Portál, 2019, brožovaná, 200 stran, překlad Jaroslava Fejková, od 2 let

Kniha obsahuje více než 70 her, které rozvíjejí vyjadřovací schopnosti malých dětí při integraci všech vjemů. Pro rozvoj řeči u dětí 2–5 let ji mohou využít logopedické preventiskty a učitelky v mateřské škole i rodiče. U každé aktivity jsou jasně popsány jednotlivé kroky, doporučení pro práci se staršími dětmi, vyznačeny jsou schopnosti, které se při dané aktivitě rozvíjejí.

Lucie Brault Simard je kanadská pedagožka a autorka knih pro rozvoj malých dětí.