Partneři projektu

Školní čtenářské kluby

Školní čtenářské kluby na 2. st. základní školy

Projekt financovaný ze zdrojů ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Lze dětem ze zcela nečtenářského prostředí, které čtení nebaví a často s ním mají i technický problém, představit četbu jako příjemného a poučného partnera pro trávení volného času? V Nové škole, o. p. s., věříme, že ano, Proto realizujeme projekt „Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy“. O co jde?

Chceme dětem z mateřských a základních škol, a to i těm, které mají specifické vzdělávací potřeby, protože pocházejí z nepodnětného či sociálně slabého prostředí nebo mají nějakou specifickou poruchu učení, ukázat radost ze čtení a příjemného času stráveného nad knížkou. Chceme prohlubovat poznání volnočasových čtenářských klubů fungujících ve školách či knihovnách. Chceme rozvíjet čtenářské společenství tvořené dětmi, rodiči, učiteli, knihovníky, teoretiky dětského čtenářství, speciálními pedagogy. Pedagogům různých stupňů škol dáváme v centrech kolegiální podpory příležitost sdílet zkušenosti, poznávat nové postupy, dobíjet energii.

A jak chceme dosáhnout, aby děti do klubu chodily? Naším společným cílem je podpořit děti v klubech při budování vlastních pevných čtenářských návyků. Chceme jim čas nad knihou představit jako dobrodružství, zábavu, nenásilné poučení. Řada z dětí, které do klubů chodí, se čtení bojí, protože v něm v běžné třídě příliš nevynikají. V bezpečném prostředí klubu, kde nikdo neznámkuje jejich výkon, dostávají kluci a holky možnost si knížky prohlížet nebo je polehoučku číst, poslouchat manažery klubů, jak jim předčítají – čtení je jim představeno jako prostředek k širokému spektru zábavných činností.

Jak to vypadá v praxi? Přímá práce s dětmi probíhá po dobu školního roku. Skupina, která se skládá z přibližně 12 dětí, se v prostorách klubu, v knihovně nebo na jiném vhodném místě (na školním pozemku, na hřišti apod.) sejde vždy na hodinu a půl. Tento čas je samozřejmě dle potřeb dětí rozdělen na kratší tématické úseky proložené různými hrami či drobnými pohybovými aktivitami. Děti pracují pod vedením dvou manažerů klubů – jedním je kmenová pedagožka školy, druhým knihovnice.

Program v klubech není nastaven dle jednotného mustru, je zcela na zájmu a zkušenostech manažerů klubů, jak práci postaví a strukturují. Manažery klubů vedeme k postupnému zařazení tzv. tří pilířů klubové práce: za prvé „dílny čtení“, za druhé děti jsou motivovány, aby si domů půjčovaly knihu (princip „odcházím domů s knihou“) a za třetí, aby si navzájem knihy doporučovaly, resp. učily se knihy doporučovat.

Projekt realizujeme od listopadu 2016 do října 2019 díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0.16_012/0000589.

 

 

 

více informací »

ležící holka nad knihou

www.ctenarskekluby.cz

www.novaskolaops.cz

 

Mgr. Eva Bělinová, managerka projektu, [email protected]

Mgr. Irena Poláková, hlavní metodička, [email protected]

 

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny