Pro nejmenší

Slavíčková, Alena: Jak se do lesa volá, tak se z lesa rýmuje

Vydal: Daranus, 2019, pevná vazba, 34 stran, ilustrace Hana Procházková, od 3 let

Kniha Aleny Slavíčkové obsahuje přes čtyři tucty básniček pro děti předškolního věku. Všechny jsou o zvířátkách, lesních, lučních i těch, s nimiž se můžeme setkat ve městech a na vesnicích. Básničky jsou jednoduché, srozumitelné a snadno zapamatovatelné. Půvabnými ilustracemi je doprovodila čtrnáctiletá mimořádně talentovaná kreslířka Hanka Procházková