Souboj čtenářů

Souboj čtenářů 2016 – vyhlášení soutěže

Společnost Svět knihy, s.r.o. pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů vyhlašuje v rámci kampaně Rosteme s knihou soutěž pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií ve znalosti obsahu knih.

Do 22. ledna 2016 se mohou hlásit všechny 6. třídy a primy.

V rámci třídního kolektivu mají děti za úkol přečíst některou ze zadaných knih, které si mezi sebou rozdělí. Každý žák by měl přečíst alespoň jednu knihu. Děti, které čtou stejný titul, tvoří čtenářskou skupinu, ve které mohou o knize diskutovat.

V soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují znalosti žáků o obsahu knih získané četbou. Žáci mohou odpovědi na otázky ve své čtenářské skupině konzultovat.

Souboj čtenářů je soutěž vycházející ze švýcarského projektu La bataille des livres (Bitva knih) a v České republice bylo úspěšně realizováno již šest ročníků soutěže. Díky pozitivním ohlasům a zájmu škol se do projektu každoročně zapojuje stále více soutěžících tříd, v loňském roce jich bylo 69 z celé České republiky, z nichž pět nejlepších, které uspěly v online předkole, postoupilo do finálového souboje přímo na veletrhu.

Průběh soutěže

V letošním roce počítají organizátoři opět s velkým zájmem škol, stejně jako v loňském roce proto proběhne předkolo, do kterého jsou zvány školy z celé České republiky. Počet soutěžících tříd je limitován s ohledem na logistické možnosti distribuce knih. Celkem se do předkola může dostat prvních 75 přihlášených tříd.

Předkolo proběhne online formou 11. dubna 2016 v 10:00 hodin. Třídní kolektiv bude prostřednictvím internetu obeznámen ve stanovený čas se soutěžními otázkami, na něž bude prostřednictvím online kvízového formuláře odpovídat. Forma otázek je doplňovací, tedy je nutné zaznamenat konkrétní odpovědi. Přesné informace o průběhu předkola budou přihlášeným školám zaslány do konce měsíce února 2016.

Finále soutěže proběhne za účasti 5 vyhlášených finalistů, kteří vzejdou z předkola, na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2016, v pátek 13. 5. 2016 v sále Rosteme s knihou v pravém křídle Průmyslového paláce od 13.00 do 14.50 hodin. Pro vítězný čtenářský tým i s učitelem budou připraveny zajímavé odměny.

Všichni finalisté Souboje čtenářů se můžou opět těšit na školní diáře pro školní rok 2016/17 od českého výrobce tiskárny GRASPO CZ. Graspo školní diáře mají styl, jsou plné zajímavých i důležitých informací a neměly by chybět v žádné aktovce.

Role učitele

Soutěž je založena na aktivní motivaci dětí „soupeřit, soutěžit“ ve znalostech a na zodpovědnosti za celkový výsledek třídy. Základní motivací je samostatnost dětí v přístupu k přípravě na soutěž. Učitel je především konzultantem pro výběr titulů jednotlivými žáky s ohledem na jejich čtenářské schopnosti (i děti s dyslektickými problémy mají velkou šanci v soutěži uspět, pokud si vyberou vhodný titul). Zde je zároveň apelováno na příkladné chování učitele, který vede žáky k poctivému přístupu, kdy žáci během předkola i finále získávají informace pouze ze svého poznámkového bloku – tedy bez použití knihy či rad učitele.

Poznámkový blok

Při četbě si děti vedou poznámkový blok, který je v době průběhu soutěže jejich jedinou pomůckou při řešení zadávaných otázek. Poznámkový blok je „vizitkou“ čtenáře, děti jej často výtvarně zdobí a doprovázejí ilustracemi. Struktura zápisu může být předmětem konzultace učitele, žáci však nesmějí ztrácet pocit vlastního kreativního přístupu k práci s touto pomůckou. Učitel může napomoci s tvorbou struktury zápisu, který by se měl týkat čteného titulu:
Údajů o názvu, autorovi, překladateli, ilustrátorovi či nakladateli
Popisu doby a místa (míst) děje
Popisu postav – jména, věk, charakteristika, vztahy
Záznamu klíčových událostí včetně významnějších detailů a dějových událostí, jež se týkají hrdinů (např. místa setkání postav, časové souvislosti, reakce postav apod.)

Takto strukturovaný zápis napomáhá metodě analytického čtení a zkušený pedagog v oboru český jazyk a literatura může svým žákům v přípravě na soutěž výrazně pomoci.

Příprava na účast v soutěži

Zápisné do soutěže činí 3 955 Kč vč. 10% DPH, což představuje nákup 5 titulů po 5 exemplářích, celkem tedy 25 kusů knih a poštovné. Maloobchodní cena tohoto souboru knih by činila 5 320 Kč. Škola se zavazuje uhradit zápisné nejpozději do 28. 2. 2016 společnosti Svět knihy, s.r.o. Škole bude částka fakturována v roce 2016 jako platba za nákup souboru knih pro soutěž Souboj čtenářů, jednotlivé tituly budou na faktuře rozepsány.

Škola, která má zájem účastnit se soutěže Souboj čtenářů, vyplní a potvrdí závaznou přihlášku a odešle ji společnosti Svět knihy, s.r.o. nejpozději do 22. 1. 2016. Knihy centrálně nakupuje a distribuuje společnost KNIHCENTRUM.CZ. Knihy škola obdrží po zaslání této potvrzené závazné přihlášky během prvních dvou týdnů měsíce února. Knihy zůstanou po skončení soutěže v majetku školy (školní knihovny).

K účasti v soutěži je nebytné spolehlivé internetové připojení, jehož prostřednictvím probíhá online kolo soutěže a vyplnění online soutěžního kvízu. Odpovědný učitel je s organizátory projektu v telefonickém i elektronickém kontaktu.

Seznam vybraných knih (podrobný popis ke knihám zde):

Raymond Clarinard, Mikäel Ollivier: E-den (Baobab)
Oscar Wilde: Šťastný princ (Vyšehrad)
Petra Braunová: 3333 km k Jakubovi (Albatros)
Frida Nilsson: Gorila a já (Portál)
Jacqueline Wilsonová: Slavná hvězda (BB Art)

Garantem výběru titulů je Klub školních knihoven.

Partnerem projektu Souboj čtenářů je KNIHCENTRUM.cz, síť 9 kamenných knihkupectví v České republice, doplněný o internetový obchod www.KNIHCENTRUM.cz. V jejich nabídce naleznete více než 43.000 titulů k okamžitému dodání. Právě prostřednictvím internetového obchodu KNIHCENTRUM.cz budou knihy zařazené do projektu Souboj čtenářů distribuovány soutěžícím.

Pořadatel soutěže: Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2

tel.: +420 737 500 126 (koordinátorka Kamila Chrtková), 224 498 464, e-mail: [email protected], www.rostemesknihou.cz www.svetknihy.cz