Souboj čtenářů

Souboj čtenářů 2020 – změna průběhu soutěže

Vzhledem k tomu, že se děti v šestých třídách do konce tohoto školního roku nevrátí povinně do škol, jsme nuceni upravit průběh soutěže Souboj čtenářů 2020. Bohužel bez soutěžního kolektivu, který by se sešel na jednom místě, není možné uspořádat online kolo soutěže tak, jak by mělo proběhnout. Čtěte dále...

Nechceme ale děti a školy, které se do soutěže zapojily, o soutěžní otázky připravit, když se jistě pečlivě a svědomitě na soutěž připravovaly, knížky si přečetly a na souboj mezi čtenáři se těšily. Učitelům, kteří děti na soutěž připravovali, POSKYTNEME SOUTĚŽNÍ OTÁZKY I ODPOVĚDI NA NĚ. Zašleme  je e-mailem 22. května.

Učitelé je mohou využít podle svého uvážení, protože vědí nejlépe, které dítě četlo jaký titul a na jaké otázky je tedy schopno odpovědět. Formu získání odpovědí na otázky také mohou zvolit především podle svých možností – e-mailem, videokonferencí s dětmi, jakoukoliv jinou online formou a aplikací. A sami následně mohou „ohodnotit“ správnost odpovědí každého dítěte, případně čtenářské skupiny stejného titulu, pokud zadají vypracovat odpovědi společně.

Doporučujeme však zvolit způsob, který zároveň bude limitovat čas, který děti budou mít na vypracování otázek. A to z důvodu, aby své odpovědi připravovaly pouze se svým poznámkovým blokem a nelistovaly knihou. Zde je třeba apelovat na jejich poctivost.

Otázky jsme se snažili vybrat tak, aby odpovědi nebyly jednoduše vyhledatelné, ale aby skutečně prověřovaly porozumění textu, nutnost kriticky nad knihou přemýšlet a vyvozovat závěry na základě vlastního úsudku. Pokud by však děti k jejich vypracování měly příliš času, odpovědi by v knize pravděpodobně dohledaly.

Individuální přístup ke každému žáku se nám zdá za nastalé situace zásadní a v tuto chvíli nejužitečnější. Právě učitel může posoudit, jak každý žák čtení a přípravu na soutěž zvládl, jestli odpověděl na otázky ke svému titulu uspokojivě, zda uplatnil kritické myšlení a principy chytrého čtení tak, jak jsme je naznačili v tomto inspiračním článku.

Velice nás mrzí, že letošní ročník soutěže Souboj čtenářů nelze uskutečnit tak, aby soutěž využila svůj potenciál v plné šíři. Věříme, že i tak si děti čtení užily a doufáme, že pro příští rok nám školy a učitelé zachovají přízeň a s novými šesťáky se opět zapojí.

tým kampaně Rosteme s knihou