Souboj čtenářů

Souboj čtenářů – metodika, rady a tipy

Zapojili jste se se svou třídou do projektu Souboj čtenářů nebo se v hodinách literatury a českého jazyka snažíte o to, aby děti porozuměly textu a naučily se s ním co nejlépe pracovat?

Pak pro vás máme několik rad. Níže najdete popis soutěže a zároveň tipy, jak může „učitel a mentor“ žákům co nejvíce pomoci nejen v přípravě na soutěž.

1) Rozdělení knížek dětem

Motivace žáků začíná již s příchozí zásilkou knížek nebo dokonce před ní. Učitel nejlépe zná své děti a umí jim poradit, jakou knížku si pro soutěž vybrat. Správně vybraná kniha dokáže velmi dobře motivovat a zařídit, aby děti čtení „chytlo“. Užitečná proto může být debata o tom, jaké knihy přijdou a kdo by chtěl o čem číst, na jaké téma si kdo troufá a co kterého žáka zajímá.

Doporučujeme, aby každý žák četl jednu knihu a stal se tedy jakýmsi odborníkem na tuto knížku. Některé knihy jsou těžší – pro zkušené a nadšené čtenáře, jiné jsou lehčí, s více ilustracemi, aby zaujaly a vtáhly do hry i nečtenáře a ty, které čtení nebaví. Něco je spíše pro dívky, něco víc ocení kluci.

V průběhu soutěže a čtení se může učitel ptát, jak se knížka dětem líbí, zda splnila jejich očekávání. Co je na tématu knihy baví, proč jim připadá knížka zajímavá nebo naopak těžká ke čtení, co jim na knize vadí a zda si myslí, že se to ještě na dalších stránkách změní. Obzvláště o negativních prvních dojmech je třeba hovořit a překonat je například skrze zvědavost, co bude v knize následovat a zda se může ještě hlavní hrdina například změnit či „polepšit“.

Nezřídka se stává, že za určený čas děti samy chtějí přečíst i jiné knížky ze soutěže – v tom jim určitě nebraňte, to je plus, pokud budou stíhat, ať si knížky mezi sebou půjčují.

2) Funkce čtenářských skupin

Děti, které čtou stejnou knihu, tvoří „čtenářskou skupinu“. V soutěži Souboj čtenářů předpokládáme, že bude existovat 5 čtenářských skupin ideálně po 5 žácích (počet žáků ve skupině závisí na počtu dětí ve třídě, může být vyšší i nižší).

Stejná kniha ke čtení znamená stejné téma k povídání, k rozebírání, ke vzájemnému objasňování a dotazům. Ze začátku bude možná potřeba vyhradit trochu času na prvotní „navádění“. Ptejte se dětí nejprve vy, pomáhejte vlastními otázkami a veďte je k tomu, aby příště už mluvily samy. Ze zkušenosti víme, že v některých třídách se tato aktivita rozvine samovolně. Některé paní učitelky nám během soutěže nadšeně referovaly, že dokonce i děti, které spolu dřívě nemluvily, mají najednou co probírat a začali spolu komunikovat – úplně bez jejich zásahu.

Můžete dětem například uložit, aby si každý vymyslel jednu otázku a tím vám vznikne tréninkový kvíz. Vymýšlení tréninkových otázek přivede děti k přemýšlení nad textem. Budou samy uvažovat nad tím, na co by se jich porota mohla zeptat, co je v příběhu nejdůležitější a nebo třeba zajímavé. Kolektivní zodpovídání pak může pomoci slabším čtenářům s porozuměním textu, uvědoměním si sledu událostí, příčin a následků. Různé úhly pohledu mohou vést k debatám, rozdílným závěrům i názorům – to je důležitá součást rozvoje kritického uvažování nad textem.

Komunikace v rámci čtenářské skupiny je jednou z nejlepších dovedností a aktivit, které soutěž podněcuje. Na jedné straně jde o jeden z nejlepších způsobů přípravy na soutěž (výsledky škol se velice liší právě podle toho, zda děti ve třídě měly aktivní čtenářské skupiny). Na straně druhé je to velký vklad do čtenářské zkušenosti dětí – najednou zjistí, jak je četba zajímavá i ze společenského hlediska, že je to skvělé téma k hovoru a ke kamarádění.

3) Jak si správně zapisovat do poznámkového bloku / čtenářského deníku

O své knížce si každý během četby vede „Poznámkový blok“. Je celkem jedno, jestli bude psaný v ruce, nebo na počítači a následně vytištený. Může být krásně zdoběný či ilustrovaný, to pomůže dětem v zapamatování například klíčových scén.

Také je ale důležitá přehlednost „Poznámkového bloku“, protože během soutěže v něm děti mohou listovat a hledat odpovědi na otázky – ačkoliv času na to není příliš. Nepotřebujeme, aby děti znaly obsah nazpaměť. Jde nám o to, aby textu porozuměly a orientovaly se v běhu děje.

Je dobré dětem poradit, jaké informace jsou důležité k zapisování a na které se může porota ptát:

  • autor i ilustrátor knížky – někdy se dokonce ptáme i na reálie – např. kde se autor narodil, pokud je to zmíněno třeba na přebalu knížky. Důležitý je i nakladatel.
  • Je dobré si zapisovat informace o hlavní postavě, její vazby a vztahy s okolím, její vlastnosti atp. – vše, co je pro postavu zásadní. (hypotetický příklad: hlavní hrdinka osiří a je přesunuta do dětského domova, což je pro ni dle jejích vlastních slov velice nová a obávaná budoucnost. Jaké to asi bude? Otázka poroty: „koho uviděla jako první, když poprvé vstoupila do dětského domova?“)
  • Důležité je rozpoznat příčiny důležitých událostí v knize, důvody chování různých postav. (Hypotetický příklad: Dva sourozenci spolu chystají plán, jak si postaví nové jízdní kolo. Jeden z bratrů by ale raději stavěl motokáru, takže když ho ten druhý jednoho dne naštve, rozhne se, že se pomstí. Otázka poroty: „Proč se Richard rozhodl, že plány zničí?“)
  • Děti by měly dokázat vyvodit následky a závěry z chování postav i z vnějších vlivů v ději. (Hypotetický příklad: Příběh o tom, jak se jedna rodina neustále stěhuje z místa na místo. Otázka poroty: „Co by se stalo, kdyby tatínek zase v New Yorku ztratil práci?“)
  • Někdy jsou ale i otázky třeba na úplně obyčejné věci: např: jaké bylo auto, kterým přijel Hugo poprvé do školy. Odpověď může být: červené. Nebo může být odpovědí, že velké. Nebo že to byla dodávka. Nejvíce bodů ovšem získá škola, která odpoví co nejpřesněji, tedy plný počet bodů bude za „velkou červenou dodávku značky BMW“.

Chcete vědět, jak vypadají soutěžní otázky a správné odpovědi? Podívejte se na ty z loňských ročníků soutěže Souboj čtenářů. Níže najdete odkazy na otázky položené v online kole i ve finále soutěže:

4) Spolupráce a koordinace celé třídy

Online kolo soutěže dále přesáhne spolupráci v rámci čtenářských skupin. Jednotlivé skupiny se budou muset při online kole zkoordinovat. Podrobné instrukce každá třída ještě obdrží, ale v zásadě je průběh online kola takovýto:

V určený čas každá třída uvidí 25 soutěžních otázek. 5 ke každému titulu. Odpovědi mohou děti připravovat samostatně jen se svým poznámkovým blokem a pak probrat s kamarády, nebo rovnou společně ve své čtenářské skupince, nebo úplně dohromady – to záleží na vámi zvolené strategii. Všech 25 otázek však musí být zapsáno do jediného formuláře v časovém limitu 30 minut. Tento formulář vyplňuje jediný vybraný žák, kterému ostatní diktují odpovědi. Spolupráce při této práci je nanejvýš důležitá – celá třída by měla ideálně pracovat koordinovaně jako jeden velký tým.

5) Aktivity navíc, zpětná vazba od dětí

Projekt může být prospěšný nejen pro zapojené žáky, ale i pro celou školu. Nechte se inspirovat nástěnkou, kterou pro své spolužáky vytvořili účastníci v předešlých letech: děti zpracovaly své knihy formou malých projektů a představily je tak i ostatním spolužákům ve škole.

Po skončení soutěže (nebo i v průběhu) není na škodu znát názor dětí. Využít můžete dotazníček, který pro své žáky připravila paní učitelka v předchozím ročníku – děkujeme za sdílení!

6) Jak děti odměnit

Chcete-li nabídnout dětem památku na Souboj a zároveň i malé ocenění a velké uznání, neváhejte využít náš vzorový diplom!

Od poroty děti obdrží počet bodů, které si svými odpověďmi vyslouží. Za 25 odpovědí může třída získat více než 50 bodů, záleží na druhu otázky. Za některé otázky je možné nasbírat tím více bodů, čím je odpověď třídy přesnější. Ale pozor na zbytečné formulace, které nejsou odpovědí na položenou otázku a jen se jimi ztrácí cenný čas.

5 tříd s nejvyšším dosaženým počtem bodů postoupí do živého finálového kola Souboje čtenářů, kde se utkají o první místo.

Držíme Vám palce!