Co se děje v knihovnách

Současná česká literatura pro děti od 9 do 12 let – seminář

Městská knihovna Rájec-Jestřebí zve všechny vyučující českého jazyka a literatury a knihovníky na seminář s Doc. Mgr. Radkem Malým, Ph.D., pedagogem Katedry bohemistiky UP Olomouc a spisovatelem knih pro děti a mládež.

Seminář se koná ve středu 23. září 2015 ve 14 hodin ve výstavní síni Městské knihovny Rájec-Jestřebí, Komenského 620.

Vložné: 100 Kč (potvrzení bude vystaveno), Po absolvování školení bude účastníkům na požádání vystaven certifikát.