Co se děje v knihovnách

Současná literatura pro děti a mládež – akreditovaný kurz

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského pořádá v úterý 21. února 2017 akreditovaný kurz Současná literatura pro děti a mládež

Přednášející: PhDr. Jana Čeňková, Mgr. Alice Košková

Kurz je určen primárně pro učitele, ale mohou se samozřejmě přihlásit i knihovníci.

Přihlášky posílejte do 31. ledna 2017 na [email protected]

Program kurzu

 

9:00 – 9:40

1. Nástin vývoje literatury pro děti a mládež u nás po roce 2000 – čtenářské preference dětí na základě výsledků celostátní čtenářské ankety

vznik nových nakladatelství, celostátní soutěže zaměřené na literaturu pro děti a mládež:

– Zlatá stuha

– SUK – Čteme všichni

– Magnesia Litera

Výsledky akce „Suk – čteme všichni“- ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež pořádanou od roku 1993

 

2. Čeští autoři a ilustrátoři ocenění v letech 2000 – 2015 v mezinárodních soutěžích

9:40 – 10:20

Cena Hanse Christiana Andersena, Astrid Lindgren Memorial Award a další

Česká sekce IBBY – Zlatá stuha

Přehled oceněných autorů doplněný vybranou bibliografií jejich děl

 

10:20 – 10:50 Přestávka 20 minut

 

3. Tematické zaměření soudobé literatury pro děti a mládež

10:50 – 11:40

Čeští autoři a překladová literatura

Výběr novinek z literatury pro děti a mládež

Vliv televize a filmu na čtenářské preference dětí

 

11:40 – 12:00 Přestávka 20 minut

 

4. Autorská ilustrovaná kniha (nejen pro děti)

12:00 – 12:45

Historie a současnost žánru, výrazní čeští autoři

Česká autorská kniha doma i ve světě

 

5. Elektronické zdroje informací o dětské literatuře

12:45 – 13:00

Přehled relevantních webových stránek, portálů či katalogů