Co se děje v knihovnách

Současnost literatury pro děti a mládež – konference

13. ročník odborné konference Současnost literatury pro děti a mládež proběhne 15. a 16. dubna 2015 v v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Téma: Útěky z nesvobody: válečné knihy a časopisy pro děti a mládež (1939-1945)

Podtéma: Válečné zkušenosti a traumata v české a světové literatuře pro děti a mládež, Paměti a deníky, Intermediální reflexe, podoby propagandy aj.

Organizuje: Krajská vědecká knihovna v Liberci společně s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Podrobné informace včetně přihlášky najdete na webové stránce konference.