Literární a čtenářské soutěže

Soutěž Vícejazyčnost je bohatství

Spolek Zaedno vyhlašuje III. ročník kreativní soutěže na podporu čtení a psaní v druhém jazyce "Vícejazyčnost je bohatství" a kampaň Rosteme s knihou je jejím partnerem!

Práce jsou přijímány od 1. 9. do 19. 10. 2015

Zapojit se mohou všechny děti, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce.

Čtěte dětskou literaturu ve druhém jazyce (kromě češtiny, přednost budou mít jazyky národnostních menšin v ČR) – pohádky, povídky, verše atd. Nechte se inspirovat a nakreslete oblíbeného hrdinu či ilustraci z přečteného díla. Starší děti mohou zkusit vytvořit komiks, nebo dokonce vlastní knížku na motivy přečteného díla.

Hlavní cena soutěže je školní výlet pro celou třídu. Udělují se i ceny pro školy za kolekce prací. Nejlepší dětské práce budou publikovány ve zvláštní příloze časopisu Kamarádi.

Téma

Čtěte dětskou literaturu ve druhém jazyce (kromě češtiny, přednost budou mít jazyky národnostních menšin v ČR) – pohádky, povídky, verše atd. Nechte se inspirovat a nakreslete oblíbeného hrdinu či ilustraci z přečteného díla. Starší děti mohou zkusit vytvořit komiks, nebo dokonce vlastní knížku na motivy přečteného díla. Jako nedílnou soucást díla uvedte, co jste precetli, a popište postavu ci výjev, který jste nakreslili. Popis uvedte, pokud možno, ve svém druhém jazyce. Pomoc ze strany rodičů nebo učitelů je dovolena a vítána.

Kategorie

Soutěžit můžete v následujících kategoriích:

 • jednotlivci od 4 do 9 let
 • jednotlivci od 10 do 16 let
 • kolektivní práce (skupina, třída, škola)

Podmínky účasti

 • Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let.
 • Technika: kresba, malba, grafika, počítačová grafika nebo kombinovaná technika.
 • Maximální formát je A3, vícestránková publikace maximálně A4.
 • Jsou přijímány nejvýše 2 práce jednoho autora.
 • Jsou přijímány jak originály prací a kvalitní kopie, tak i elektronické verze (kvalitní foto či sken).
 • Součástí díla musí být popis, co jste přečetli, a krátký popis postavy či výjevu, který jste nakreslili. Popis uveďte, pokud možno, ve svém druhém jazyce.
 • Žádáme pedagogy o předvýběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího souboru školy.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ve zvláštních případech vyžádat si dodatečně českou anotaci textu ve druhém jazyce.

Identifikace děl

U každé práce musejí být uvedeny tiskacím písmem tyto informace:

 • jméno a příjmení dítěte; věk a pohlaví dítěte; druhý jazyk dítěte;
 • název a přesná adresa školy, školky či organizace, za kterou dítě soutěží;
 • e-mailové spojení pro korespondenci v souvislosti s výstavou. Uvádějte e-mail kontaktní osoby za školu či organizace.

Harmonogram soutěže

 • Uzávěrka 3. ročníku: 19. 10. 2015.
 • Práce jsou přijímány od 1. 9. do 19. 10. 2015
 • 2. 11. 2015 – zveřejnění výsledků soutěže na www.zaedno.org
 • listopad / prosinec 2015 – výstava všech oceněných prací

Práce zasílejte na: [email protected] nebo OS Zaedno, Dům národnostních menšin – Praha, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2

Ocenění

1. cena pro jednotlivce – medaile, věcná cena a výlet pro celou třídu

2. cena pro jednotlivce – medaile a věcná cena

3. cena pro jednotlivce – medaile a věcná cena

Budou uděleny zvláštní ceny pro školy za příkladnou spolupráci pedagogů na soutěži.

Bude se soutěžit celkem o 5 výletů, mnoho věcných cen a krásné výukové materiály.

Pořadatel

Projekt Kamarádi, jehož součástí je časopis Kamarádi a dětská soutěž Vícejazyčnost je bohatství, organizuje Občanské sdružení Zaedno za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadu vlády České republiky.

Přihláška

Přihlášku ve formátu PDF, která lze vyplnit v Adobe Readeru a zaslat zpět e-mailem, si můžete stáhnout zde.