Co se děje

Test silných stránek pro děti

Společnost Scio vyvinula první český test, který má za cíl rozpoznat u dítěte jeho silné stránky a podporovat tak skutečnost, že každé dítě je nadané. Pomáhá též s volbou vhodných koníčků i budoucích povolání.

Výsledky testu poskytují bezpečné a pozitivní informace vhodné k dalšímu rozvoji a směřování dítěte, dávají rodičům a dítěti podklady k tvorbě a upevnění identity dítěte a získání sebedůvěry. Součástí rozšířených výstupů jsou také návrhy vhodných povolání, ve kterých by dítě mohlo uplatnit své silné stránky.

Cílem testu je ukázat dětem, že mají určité vlastnosti a schopnosti, které je činí jedinečnými, pomáhají jim k úspěchu a jejich využívání jim přináší pocit radosti a energii. Mnoho rodičů nasměruje děti, v dobré vůli, v rámci vzdělávacího či později pracovního prostředí, na ne zcela vhodnou cestu. Test Siných stránek usnadní najít oblasti, ve kterých se děti budou cítit dobře.

Vznikly tři varianty testu – pro děti ve věku 10 – 14 let, pro středoškoláky i test pro dospělé, který zájemci zdarma naleznou, spolu s ostatními informacemi, na stránkách www.testsilnychstranek.cz