Co se děje v knihovnách

Týden knihoven 2015

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 19. ročník celostátní akce Týden knihoven: 5. - 11. října 2015. Letošní motto zní ZAŽIJTE KNIHOVNU JINAK!

K letošnímu Týdnu knihoven se přihlásilo více než 720 knihoven z celého Česka!

Veřejné knihovny se zapojí do 5. ročníku Maratonu čtení. Knihovny představí opět autory nominované na prestižní ceny Magnesia Litera. Při setkáních, besedách, autorských čteních, diskusích se spisovateli se potkáte s Jiřím Fixlem, Radkem Malým, Jiřím Hájíčkem, Markétou Baňkovou, Petrem Stančíkem, Ivou Procházkovou, Kateřinou Tučkovou, Petrou Dvořákovou, Markou Míkovou, Jiřím Padevětem a mnoha dalšími.

V rámci Týdne knihoven bude udělena státní cena Knihovna roku 2015, která se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Týden knihoven bude letos opět otevřen knihovnickým happeningem, který se tentokrát uskuteční 2. října ve Vyškově. Naše letošní setkání bude současně i poctou spisovateli Karlu Dvořáčkovi, od jehož úmrtí na prahu nové svobody a plíživé totalitní nesvobodě uplyne 70 let. V rámci happeningu bude udělena cena MARK 2015 pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let.

Všechny akce přihlášených knihoven naleznetehttp://6b.cz/HF3