Partneři projektu

Ústav pro českou litraturu AV ČR, v.v.i.

Ústav pro českou literaturu Akademie věd je vědecký ústav, který zajišťuje základní výzkum české literatury v jazykovém i teritoriálním vymezení od počátků do současné doby. Vědecká činnost pracoviště zasahuje celé spektrum literárněvědných disciplín: literární historii, teorii literatury, výzkum literární kultury, literárněvědnou lexikografii, editologii a textologii a v neposlední řadě bibliografii a další vědeckou práci s literárněvědnými informacemi.

Všechny jeho informační zdroje jsou vám bezplatně k dispozici prostřednictvím jeho webových stránek.

 

více informací »

www.ucl.cas.cz

sova

Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1

tel. +420 234 612 111

e-mail: [email protected]