Co se děje v knihovnách

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Vrcholí 6. ročník celostátního projektu, který je založen na spolupráci veřejných knihoven a škol. Smyslem projektu je přivést žáky prvních tříd do veřejných knihoven a tím jim usnadnit cestu k rozvoji informační gramotnosti. Prvňáčci, kteří projektem úspěšně prošli, dostanou za odměnu zdarma knížku, která byla napsána speciálně pro ně a minimálně tři roky se nedá nikde koupit.

Letos dostane více než 30 000 prvňáčků knížku básniček Jiřího Žáčka „Odemyky, zamyky“ s ilustracemi Vhrsti. Oba autoři jsou významné osobnosti současné literatury pro děti a mládež a mají na svém kontě mnohá významná ocenění.

Za šest let existence projektu se jej účastnilo 95 000 prvňáčků z celé republiky. První tři ročníky zajišťovalo finančně MŠMT ČR, od roku 2013 projekt převzal Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

2. června byla za přítomnosti spisovatele, ilustrátora, realizátorů projektu a sponzorů knížka slavnostně pokřtěna. Slavnostní předávání knížek bude probíhat po celé republice v průběhu června. Často bude spojeno s dalšími akcemi knihoven, například pasováním prvňáčků na čtenáře