Co se děje v knihovnách

Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka

holka a klukSKIP ČR vyhlašuje sedmý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd, protože autoři projektu si uvědomují, jak důležité je podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních dnů školní docházky dětí.

Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních školveřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. V obdobíod listopadu 2014 do května 2015 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.).

Ve školním roce 2014/2015 bude vydána kniha spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka – Housličky pro medvěda. Touto knížkou budou odměněni prvňáčci přihlášení do projektu. Aby bylo možné jich obdarovat co nejvíce, shání SKIP ČR finanční prostředky na zajištění akce a opět se chystá spolupracovat s projektem Čtení pomáhá.