Čtenářství v Česku

…už posedmé aneb Noc s Andersenem

Už posedmé proběhla z 31. března na 1. dubna na Gymnáziu Horní Počernice, detašované pracoviště Černý Most, Noc s Andersenem. Čtyřicet osm malých nocležníků si užilo večer, který byl letos zaměřený na populární komiksový seriál Čtyřlístek.

Program byl opravdu pestrý. Večer byl zahájen básní jedné z bývalých účastnic, následovalo hudební vystoupení primánek, které na zahrály na flétnu ukázku z hudby k filmu Harry Potter. Poté nás vybrání čtenáři z primy B seznámili se životem lichožroutů Všichni jsme se také mohli zúčastnit různých soutěží o ceny, v nichž jsme využili naše znalosti o Čtyřlístku.

Najednou se setmělo, rozsvítily se svíčky a do knihovny vešel H.CH. Andersen. Začal vyprávět o svém životě a o svém vztahu ke knížkám. Po jeho odchodu následovala beseda s PhDr. Danou Kalinovou, dlouholetou ředitelkou mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy a autorkou projektu na podporu dětského čtenářství (Jak rosteme s knihou). Ta nás seznámila nejen s projektem, ale především velmi poutavě vyprávěla o knížkách.

Program pokračoval každoročním lampionovým průvodem.

Po návratu do školy primáni všem předvedli malá dramatická vystoupení inspirovaná příběhy slavného komiksového seriálu a studenti z vyšších ročníků si připravili hudební a pěvecké představení.

Závěr našeho večera patřil filmu Lichožrouti a pohádce na dobrou noc.

Nyní už byl čas jít spát…Po krátké noci jsme dobře posnídali.

Na konec jsme všichni obdrželi pamětní list a andersenovské pohlednice.

Noc s Andersenem se povedla, budeme na ni dlouho vzpomínat!

 

Klára Škvarová, Magdalena Zíková

prima B