Literární a čtenářské soutěže

Vícejazyčnost je bohatství – soutěž pro děti

Spolek Zaedno vyhlašuje V. ročník kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce "Vícejazyčnost je bohatství".

Práce jsou přijímány do 13. 10. 2017

Soutěž Vícejazyčnost je bohatství je určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Je založena na čtení či předčítání literárních děl pro děti a následné tvorby výtvarných děl na námět přečteného.

Hlavní cenou je školní výlet pro celou třídu. Udělují se i ceny pro školy za kolekce prací.

Čtěte dětskou literaturu ve druhém či cizím jazyce (kromě češtiny, přednost budou mít jazyky národnostních menšin v ČR). Nechte se inspirovat a nakreslete obrázek, ilustraci k přečtenému dílu. Starší děti mohou vytvořit komiks, leporelo, vlastní knížku či jiný 3D výtvor na motivy přečteného díla. Součástí díla musí být popis, co jste přečetli, a krátký popis postavy či výjevu, který jste nakreslili. Popis uveďte, pokud možno, ve svém druhém jazyce. Pozor, toto není literární, ale především výtvarná soutěž – samotné texty nejsou přijímané.

Pomoc ze strany rodičů nebo učitelů je dovolena a vítána. Dopisy, fotografie či videa s popisem a svědectvím o tom, jak práce vznikaly, jsou vítány a mohou pomoci k lepšímu umístění soutěžních prací. Soutěžit mohou jednotlivci i větší kolektivy (skupiny či třídy – používání více jazyků je vítáno).

Kategorie

 

 • jednotlivci od 4 do 8 let
 • jednotlivci od 9 do 12 let
 • jednotlivci od 13 do 16 let
 • kolektivní práce – malé děti
 • kolektivní práce – střední děti
 • kolektivní práce – starší děti
 • Pedagogové – „Patron vícejazyčnosti“ – za inovativní spolupráci na soutěži
 • Školy – za nejlepší spolupráci na soutěži

 

Podmínky účasti

 • Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let.
 • Technika: bez omezení dle vlastního výběru
 • Formát: bez omezení
 • Jsou přijímány nejvýše 2 práce jednoho autora.
 • Jsou přijímány originály prací, kvalitní kopie i elektronické verze (foto či sken ve vysokém rozlišení).

Podrobnosti a informace, kam práce zasílat, najdete na webu spolku Zaedno tady.