Pro nejmenší

Voščeková, Hana: Od podzimu do léta pohádka k nám k přilétá

Vydal: Portál, září 2018, brožovaná, 120 stran, ilustrace Lenka Procházková, pro děti od 3 let

Byla jednou jedna pohádka… přidaly se k ní další a děti si s nimi ve školce hrály od podzimu do léta. Pohádka není jen prostředek k uklidnění před spaním, ale může posloužit jako východisko pro výchovně-vzdělávací práci. Autorka shromáždila řadu pohádek a použila je pro tvorbu ročního plánu práce v mateřské škole. Pohádky ve školce pomáhají při adaptaci nováčků, při nastavování pravidel ve skupině, dají se využít u témat, jako je rodina, příroda, zvířata a dalších.

Autorka vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání a u projektu formuluje dílčí výchovně-vzdělávací cíle a rozvíjené klíčové kompetence.

Hana Voščeková působí jako ředitelka MŠ Ruprechtov.