Co se děje v knihovnách

Vyhlášen nový ročník ankety Suk – čteme všichni

Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského vyhlašuje nový ročník čtenářské ankety Suk – čteme všichni - ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2014.

Anketní lístky i plakátek jsou ke stažení na webu knihovny http://npmk.cz/knihovna

Vyplněné anketní lístky posílejte do 30. března 2015 na adresu:

Pedagogická knihovna J.A. Komenského, Mikulandská 5, 116 74 Praha 1

Na obálku napište „Suk 2014“

Vyhodnocení proběhne v Památníku národního písemnictví ve středu 15. dubna 2015.