Děti do 10 let

Zelinková, Olga: Učíme se počítat

Vydal: Portál, listopad 2018, brožovaná, 64 stran, ilustrace Lenka Procházková, pro děti od 6 let

Pracovní listy pro prevenci dyskalkulie pomáhají předškolním a mladším dětem vstoupit do světa čísel, do vztahů mezi skupinami prvků, učí je porovnávat, odhadovat množství a podobně. Úkoly mají zábavný charakter, který odpovídá potřebám a možnostem dětí.