Souboj čtenářů 2020 – vyhlášení soutěže

Souboj čtenářů je soutěž vycházející ze švýcarského projektu La bataille des livres (Bitva knih) a v České republice bylo úspěšně realizováno již deset ročníků soutěže. Díky pozitivním ohlasům a zájmu škol se do projektu každoročně zapojuje stále více soutěžících tříd, v loňském roce jich bylo 120 z celé České republiky, z nichž pět nejlepších, které uspěly v online předkole, postoupilo do finálového souboje přímo na veletrhu.

 

Příprava na účast v soutěži

Zápisné do soutěže činí 5 480 Kč vč. 10% DPH, což představuje nákup 5 titulů po 5 exemplářích, celkem tedy 25 kusů knih a poštovné. Maloobchodní cena tohoto souboru knih by činila 6 805 Kč. Škole bude zápisné fakturováno SPOLEČNOSTÍ SVĚT KNIHY, S.R.O. jako platba za nákup souboru knih pro soutěž Souboj čtenářů, jednotlivé tituly budou na faktuře rozepsány (prosím ohledně platby nekontaktujte distributora).

Škola, která má zájem účastnit se soutěže Souboj čtenářů, vyplní a potvrdí závaznou přihlášku (zde v elektronické podobě nebo zde v souboru ke stažení) a odešle ji společnosti Svět knihy, s.r.o. nejpozději do 20. 1. 2020. Knihy centrálně distribuuje společnost KOSMAS s.r.o. Knihy škola obdrží po zaslání závazné přihlášky během měsíce února pouze s objednávkou nikoliv s fakturou – ta bude vystavena společností Svět knihy, s.r.o. až následně a bude zaslána zvlášť e-mailem. Knihy zůstanou po skončení soutěže v majetku školy (školní knihovny).

K účasti v soutěži je nebytné spolehlivé internetové připojení, jehož prostřednictvím probíhá online kolo soutěže a vyplnění online soutěžního kvízu. Odpovědný učitel je s organizátory projektu v telefonickém i elektronickém kontaktu.

Seznam vybraných knih (anotace knížek zde):

1) Prašina – Černý merkurit (2. díl), Vojtěch Matocha, Nakladatel: Paseka 2019

2) Dům v Rugolu, Marka Míková, Nakladatel: Book Dock 2019

3) Kluci netančej!, Olga Stehlíková, Nakladatel: Portál 2019

4) Past na korunu, Daniela Krolupperová, Nakladatel: Albatros 2018

5) Pozor, v knihovně je kocour!, Klára Smolíková, Nakladatel: Mladá fronta 2019

 

Garantem výběru titulů je Klub školních knihoven.

 

Průběh soutěže

V letošním roce počítají organizátoři opět s velkým zájmem škol, stejně jako v loňském roce proto proběhne online kolo soutěže, do kterého jsou zvány školy z celé České republiky. Počet soutěžících tříd je limitován s ohledem na logistické možnosti distribuce knih. Celkem se do online kole může dostat prvních 130 přihlášených tříd.

Online kolo proběhne po internetu 15. dubna 2020 v 10:00 hodin. Třídní kolektiv bude prostřednictvím webových stránek obeznámen ve stanovený čas se soutěžními otázkami, na něž bude prostřednictvím online kvízového formuláře odpovídat. Forma otázek je doplňovací, tedy je nutné zaznamenat konkrétní odpovědi. Přesné informace o průběhu předkola budou přihlášeným školám zaslány během měsíce března 2020.

Finále soutěže proběhne za účasti 5 vyhlášených finalistů, kteří vzejdou z předkola, na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2020, v pátek 15. 5. 2020 od 13.00 do 14.50 hodin.

Pro vítězný čtenářský tým i s učitelem budou připraveny zajímavé odměny. Zároveň se všichni finalisté Souboje čtenářů můžou těšit na barevné zápisníky, školní rozvrhy a pexesa od českého výrobce, tiskárny GRASPO CZ. Graspo zápisníky poslouží všem školákům na jejich poznámky nebo nápady a neměly by chybět v žádné aktovce.

 

Role učitele

Soutěž je založena na aktivní motivaci dětí „soupeřit, soutěžit“ ve znalostech a na zodpovědnosti za celkový výsledek třídy. Základní motivací je samostatnost dětí v přístupu k přípravě na soutěž. Učitel je především konzultantem pro výběr titulů jednotlivými žáky s ohledem na jejich čtenářské schopnosti (i děti s dyslektickými problémy mají velkou šanci v soutěži uspět, pokud si vyberou vhodný titul). Zde je zároveň apelováno na příkladné chování učitele, který vede žáky k poctivému přístupu, kdy žáci během předkola i finále získávají informace pouze ze svého poznámkového bloku – tedy bez použití knihy či rad učitele.

Poznámkový blok

Při četbě si děti vedou poznámkový blok, který je v době průběhu soutěže jejich jedinou pomůckou při řešení zadávaných otázek. Poznámkový blok je „vizitkou“ čtenáře, děti jej často výtvarně zdobí a doprovázejí ilustracemi. Struktura zápisu může být předmětem konzultace učitele, žáci však nesmějí ztrácet pocit vlastního kreativního přístupu k práci s touto pomůckou. Učitel může napomoci s tvorbou struktury zápisu, který by se měl týkat čteného titulu: Údajů o názvu, autorovi, překladateli, ilustrátorovi či nakladateli

Popisu doby a místa (míst) děje

Popisu postav – jména, věk, charakteristika, vztahy

Záznamu klíčových událostí včetně významnějších detailů a dějových událostí, jež se týkají hrdinů (např. místa setkání postav, časové souvislosti, reakce postav apod.)

Takto strukturovaný zápis napomáhá metodě analytického čtení a zkušený pedagog v oboru český jazyk a literatura může svým žákům v přípravě na soutěž výrazně pomoci.

 

Partnerem projektu Souboj čtenářů je KOSMAS s.r.o. Prostřednictvím internetového knihkupectví KOSMAS s.r.o. budou knihy zařazené do projektu Souboj čtenářů distribuovány soutěžícím.

Pořadatel soutěže: Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2

tel.: +420 721 234 642 (koordinátorka Barbora Pavlovská), 224 498 464 (Jana Chalupová)

e-mail: [email protected], www.rostemesknihou.cz www.svetknihy.cz

Tappiho svět – web pro děti

Už jste se svými dětmi přečetli knihy o veselém vikingovi Tappim a jeho rošťáckém kamarádovi Chichotkovi? A chcete se s nimi bavit dál i po dočtení? Právě pro vás a vaše děti je určena nová stránka Tappi.cz. Najdete na ní hry a hrátky ke stažení — pexeso, omalovánku, luštění či recept — a také online hru se sobíkem Chichotkem. Pro ty, kdo knihy ještě neznají, je připravena info stránka s ukázkami i možností nákupu.

„Zvlášť bych chtěla upozornit na Chichotkovu překážkovou dráhu. Tahle zábavná online hříčka prověří postřeh a procvičí trpělivost dětí i dospělých,“ říká Eva Sedláčková, vedoucí redaktorka literatury pro děti a mládež nakladatelství Host, které knihy o Tappim vydává.

V češtině letos vyšly už dva díly série Tappiho příhody pro čtenáře od šesti let: Příhody Tappiho ze Šeptajícího lesa a novinka Tappiho putování po Šumících mořích. Před Vánoci ještě vyjde kniha ze série pro nejmladší děti Tappi a první sníh. Autorem příběhů je polský spisovatel Marcin Mortka, o ilustrace se postarala Marta Kurczewska. Vydává nakladatelství Host.

Včelka.cz – Interaktivní výuka čtení do škol a tříd

Aplikace získala řadu ocenění v ČR i v zahraničí (např. Cenu České inovace za společenskou prospěšnost) a za krátkou dobu získala nadšené ohlasy od rodičů i speciálních pedagogů.

„Společně s pedagogy v 1.-3. třídě jsme přes léto upravili existující cvičení tak, aby je bylo možné promítat na projektor nebo interaktivní tabuli a používat i pro práci ve skupině. Učitel tak má možnost během pár vteřin vygenerovat zábavné interaktivní cvičení přesně na aktuálně probíranou problematiku jako např. slova s předložkami, slova s bě, pě, vě, rozslabikování slov, genetickou metodu čtení atd. Úplně nově pak máme i procvičování psaní, například měkčení a dokonce i čtení s porozuměním“ vysvětluje vznik nové sekce spoluzakladatel projektu Michal Zwinger.

Tato cvičení jsou díky využití obrázků a zvuků nejen velmi přínosná a zábavná, ale zároveň také učiteli šetří čas s přípravou. Jsou generována počítačem při každém spuštění, takže lze procvičovat danou oblast libovolně dlouho dle potřeby, aniž by učiteli došla zásoba materiálů.

„Kromě skupinových cvičení samozřejmě stále zůstává možnost využití aplikace Včelka školními speciálními pedagogy i pro individuální trénink čtení pro děti s dyslexií nebo jinými obtížemi se čtením. “ doplňuje Zwinger.

 

Učitelé mají možnost aplikaci Včelka zdarma vyzkoušet pomocí následujícího postupu:

1. Zadejte do prohlížeče www.vcelka.cz

2. Klikněte na tlačítko Začněte zde

3. Klikněte na tlačítko Zaregistujte se

4. Vyplňte jednoduchý registrační formulář

5. Na další obrazovce zvolte možnost Žáci ve škole (jsem učitel)

6. Následujte instrukce na obrazovce až do momentu, kde se objeví obrázek s nápisem Cvičení do třídy. Klikněte na obrázek.

7. Na obrazovce je nyní speciální seznam cvičení přizpůsobený práci ve třídě. Můžete zkoušet libovolná cvičení s různým nastavením a ověřit si, jak zapadají do Vašeho stylu výuky.

Do konce září 2015 je možné využít zvýhodněné ceny pro nákup školní licence.

Více informací na www.vcelka.cz/skoly

Test silných stránek pro děti

Výsledky testu poskytují bezpečné a pozitivní informace vhodné k dalšímu rozvoji a směřování dítěte, dávají rodičům a dítěti podklady k tvorbě a upevnění identity dítěte a získání sebedůvěry. Součástí rozšířených výstupů jsou také návrhy vhodných povolání, ve kterých by dítě mohlo uplatnit své silné stránky.

Cílem testu je ukázat dětem, že mají určité vlastnosti a schopnosti, které je činí jedinečnými, pomáhají jim k úspěchu a jejich využívání jim přináší pocit radosti a energii. Mnoho rodičů nasměruje děti, v dobré vůli, v rámci vzdělávacího či později pracovního prostředí, na ne zcela vhodnou cestu. Test Siných stránek usnadní najít oblasti, ve kterých se děti budou cítit dobře.

Vznikly tři varianty testu – pro děti ve věku 10 – 14 let, pro středoškoláky i test pro dospělé, který zájemci zdarma naleznou, spolu s ostatními informacemi, na stránkách www.testsilnychstranek.cz

Chcete se naučit počítat rychleji než na kalkulačce?

Principy mentální matematiky

V průběhu 16 lekcí se můžete naučit počítat rychleji než na kalkulačce. Klíčem k úspěchu jsou speciální postupy, které v závislosti na použitých číslech umožňují rychlejší dosažení výsledku. Všechny metody a jejich ukázkové použití jsou v rámci online kurzu přehledně vysvětleny na animovaných příkladech. Aplikace obsahuje také doplňková cvičení zaměřená na operace se zlomky, procenty, odhady, a další.

Za vývojem stojí tým rozectise.cz, celý projekt vede Jan Siuda a na kvalitu obsahu dohlížejí zkušení učitelné matematiky, kteří se dlouhodobě věnují práci s talentovanými dětmi a jsou členy MENSY ČR. I z tohoto důvodu je již od samotného počátku k dispozici speciální verze pro školy, nabízející multilicence pro všechny studenty.

Možnosti využití pro nestudenty

Aplikace není pouze pro studenty. Podle zakladatele projektu Jana Siudy jí lze skvěle využít také při přípravě na výběrová řízení při hledání zaměstnání. “Během jednotlivých kol přijímacích pohovorů se často řeší různé případové studie a testuje se logické myšlení.

Schopnost řešit jednoduché matematické operace rychle a navíc zpaměti může uchazečům výrazně zvýšit šance na úspěch” dodává Siuda.

Aplikaci lze bezplatně vyzkoušet a v současnosti je nabízena za zvýhodněnou zaváděcí cenu. Ti, kteří to s přípravou na zkoušky myslí opravdu vážně, mohou Numericum získat v rámci studentského balíčku spolu s kurzem rychlého čtení od rozectise.cz.

Vhodné i pro seniory

Trénink mozku a duševních schopností je stále populárnější i mezi nejstarší generací, přičemž právě například matematika a numerické výpočty patří mezi časté formy tohoto tréninku. I zde může být Numericum přínosným nástrojem, například pro prevenci nebo doplnění léčby Alzheimerovy choroby.