Literární soutěž – Když je příběh radost číst aneb Čtení které knihy tě nejvíc pobavilo

V rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou vyhlašujeme literární soutěž na téma
Když je příběh radost číst aneb Čtení které knihy tě nejvíc pobavilo

Motto: “Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.” (Umberto Eco, Jméno růže)

Zadání: Napište o knize, jejíž příběh vás potěšil, pobavil nebo vám zlepšil náladu.

Soutěž je vyhlašována ve třech věkových kategoriích:
1) první stupeň ZŠ
2) druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
3) střední školy

Maximální délka textu je 1 strana A4.
Velikost písma na PC nejméně 9 – nejvíce 12.
Příspěvky, které neodpovídají zadání, budou vyřazeny.

Uzávěrka soutěže: 10. 4. 2022

Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota a autoři vítězných prací v každé kategorii se mohou těšit na zajímavé ceny. Slavnostní vyhlášení proběhne na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha (9. – 12. 6. 2022), v pavilonu Rosteme s knihou v pátek 10. 6. od 11:00 hodin. V případě úspěchu vás budeme kontaktovat s dalšími instrukcemi.
Vítězné literární práce budou dostupné na webových stránkách ww.rostemesknihou.cz

Příběhy posílejte elektronicky na e-mail: soutez@rostemesknihou.cz
Nezapomeňte do každého jednotlivého příspěvku uvést věkovou kategorii, jméno, adresu, (příp. třídu a adresu školy), e-mail a telefon svůj či zákonného zástupce.

Autoři zasláním příspěvku souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách kampaně Rosteme s knihou.
Informace o zpracování osobních údajů je dostupná na webu www.svetknihy.cz.
Neváhejte se na nás obracet s dotazy.

Koordinátorky soutěže: Kamila Chrtková, Jana Chalupová
soutez@rostemesknihou.cz
+420 737 500 126, 603 439 943

STŘET SVĚTA – výsledky literární soutěže

U těch nejmladších (1. stupeň), převažovaly příspěvky o domácích mazlíčcích, nových sourozencích či úspěších v soutěžích. Druhá i třetí kategorie, to byla především vážnější témata. Smrt nejbližších, rozchody a seznámení s novými kamarády, první lásky, ale především otázky. Otázky o smyslu života, o smrti, o marnost atd. Dospívání není vůbec lehký proces a vaše duše je velmi citlivá, a tak i zdánlivé maličkosti mohou hluboce zasáhnout a pozměnit náš život. Musíme tedy poblahopřát nejem vítězům, ale všem, kdo sedli a svůj příběh napsali.

STATISTIKA:

v jednotlivých kategoriích jsou tyto počty příspěvků :

• 1 kat. / 110

• 2. kat. / 322

• 3. kat. / 161

Celkem se do soutěže dostalo 593 příspěvků, přes sto jich bylo vyřazeno, protože nesplňovaly zadání (škoda).

Pro porotu nebylo vůbec lehké vybrat práce nejkvalitnější a nejzajímavější. Poděkování tedy patří všem, kdo se zúčastnili, i když třeba nebyli mezi těmi vybranými.

za porotu: Kamila Chrtková

7. 5. 2020

VÍTĚZNÉ PRÁCE A POŘADÍ VÝHERCŮ:

(Vítězné práce stáhnete či zobrazíte kliknutím na jméno autora)

umístění příjmení jméno město
1. KATEGORIE
1 Staněk Adam Krchleby
2 Fišerová Natali Unhošť
3 Krčmářová Julie Ostrava
4 – 10 Cochlarová Lucie Brno
4 – 10 Farkašová Magdaléna Horšice
4 – 10 Havlínová Greta Praha 7
4 – 10 Jeřábková Nicol Kutná Hora
4 – 10 Masáková Marie Lnáře
4 – 10 Procházková Elsa Praha 7
4 – 10 Zemanová Kira Lea Lnáře
2. KATEGORIE
1 Golcová Kateřina Vratimov
2 Gottwaldová Viktorie Litovel
3 Třeštík Jakub Ostrava
4 – 10 Bajnarová Dominika Vratimov
4 – 10 Bystroňová Adéla Orlová
4 – 10 Drápalová Martina Bruntál
4 – 10 Polívková Aneta Litovel
4 – 10 Richterová Monika Vratimov
4 – 10 Simotová Anežka Písek
4 – 10 Zugarová Aneta Vranovice
3. KATEGORIE
1 Burianová Valerie Šluknov
2 Švehlová Hana Hradec nad Moravicí
3 Polevič Ivo Ostrava
4 – 10 Bábsky Dominik Planá
4 – 10 Dymič Jan Kadaň
4 – 10 Fajstlová Kateřina Brno
4 – 10 Hrdá Linda Vimperk
4 – 10 Jelínková Karolína Třebotov
4 – 10 Petrová Anežka Litovel
4 – 10 Schmitzová Nicole Praha 3

A zde ještě jedna z vítězných prací od autora, který si nepřál být jmenován.

Staré pověsti české a moravské – literární a výtvarná soutěž

Připravovaná výstava Podhoráckého muzea představí výběr pověstí českých, moravských i místních – z oblasti Tišnovska. Účastníci soutěže mohou ilustrovat například tyto pověsti: O praotci Čechovi, Libušin soud, Dívčí válka, Svatoplukovy pruty, O Ječmínkovi, Hrad Děvičky, Pasáček v hoře Květnici, O zlaté kačence či O svaté Anežce.

Meze se však nekladou ani vlastní fantazii: „Pro výtvarné i literární zpracování se nabízejí témata z putování Slovanů, Velkomoravské říši, o bojích a láskách, vzniku různých osad, o prostých nebo známých lidech z historie a podobně. Velmi bychom přivítali zpracování děje pověsti třeba formou komiksu, případně u malých dětí vkreslováním obrázků mezi řádky textu,“ přiblížila autorka výstavy etnoložka Irena Ochrymčuková.

Práce budou rozděleny do čtyř soutěžních kategorií podle věku: předškolní věk, mladší školní věk (I. stupeň ZŠ), starší školní věk (II. stupeň ZŠ), studenti středních škol.

Do Podhoráckého muzea odesílejte tvorbu elektronicky na e-mail i.ochrymcukova@mbrn.cz . Do předmětu zprávy uveďte „Soutěž – pověsti“ a nezapomeňte připsat jméno a rok narození autora. Vybrané práce budou prezentovány na výstavě, nejlepší a nejnápaditější pak muzeum odmění.

 

Pořadatel: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Místo konání: Podhorácké muzeum, Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

Termín konání: 20. dubna – 20. října 2020

Odpovědnost v čase pandemie – soutěž o nejlepší esej

„… Co to znamená „odpovědnost“ v tomto mezním slova smyslu? Říká se, že to je příkaz chovat se tak, jak by se měli chovat všichni, že to je odpovědnost člověka nejen ke světu, ale i „za svět“, tak, jako bych to byl já, kdo bude souzen za to, jak to s tímto světem dopadne. Odkud se bere tahle podivná a zjevně nepraktická a tzv. „nereálná“ podstata mravního zákona, toho, čemu se říká „dobro“? Myslím, že to je zřejmé: onen podivínský pocit „odpovědnosti za svět“ může mít asi jen ten, kdo se skutečně nějak (ať už vědomě či nevědomě) vnitřně dotýká „absolutního horizontu bytí“, kdo s ním nějak komunikuje či zápasí, kdo z něho čerpá smysl, naději, víru, kdo se ho opravdu nějak (svou vnitřní zkušeností) zachycuje. Čili: tím, že nazře sám sebe jako součást řeky, převezme i svou odpovědnost za řeku… “

(Dopisy Olze, 20. 3. 1982)

„Pokud jde o odpovědnost: Co to vlastně je a odkud se bere? Mnohokrát jsem o tom v životě přemýšlel a vždy znovu jsem nakonec dospěl k názoru, že odpovědnost je odpovědí na výzvu, která k nám přichází ze světa jako celku, a že je tudíž zakotvena kdesi nejhlouběji, v tom, co je za všemi za. Odpovědnost není pouhým ohledem na to, co si pomyslí naše okolí, abychom se jevili v dobrém světle, aby o nás mělo naše okolí hezké mínění. Odpovědnost je náš závazek svým způsobem metafyzický, závazek ke zvláštnímu partnerovi, k paměti bytí, ke komplexitě světa. Je to závazek k tomu, co všemu jsoucímu dává smysl.“

Václav Havel, 2007

„Zdá se mi, že má-li se změnit k lepšímu svět, musí se cosi změnit především v lidském vědomí, v samotném lidství dnešního člověka; člověk se musí nějakým způsobem vzpamatovat; musí se vyprostit z toho strašlivého zapletení do všech zjevných i skrytých mechanismů totality, od konzumu přes represi a reklamu až po televizní manipulaci; musí se vzbouřit proti roli bezmocné součástky gigantického stroje, který se řítí bůhví kam; musí v sobě nalézt opět hlubší odpovědnost za svět – což znamená odpovědnost k něčemu vyššímu, než je on sám.“

(Dálkový výslech, 1986)

 

Pravidla a porota

Texty, psané v českém jazyce, v rozsahu 5 až 10 normostran (9 000 – 18 000 znaků), opatřené jménem autora, rokem narození a názvem střední školy posílejte v elektronické podobě na adresu: esej@vaclavhavel.cz. Autor textu ručí za jeho původnost. Eseje posuzuje porota složená z pracovníků Knihovny Václava Havla. V porotě zasedne mimo jiné diplomat, autor a politik Michael Žantovský nebo spisovatel Jáchym Topol.

 

Termín odevzdání esejů

3. 4. 2020

 

Ocenění

Tři nejlepší studentské práce budou oceněny finanční odměnou 15 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč

 

Kontakt

V případě dotazů nás kdykoli kontaktujte na esej@vaclavhavel.cz nebo vzdelavani@vaclavhavel.cz

Výtvarná soutěž: Včely – královny života. Tajemství úlu

Přihlášku a úplná pravidla soutěže (včetně možnosti odevzdat elektronicky) najdete na webuu Polského institutu.

Zkrácená pravidla:

  • Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti a mládež v uvedených kategoriích, jež v době konání soutěže zašlou své výtvarné  práce/modely inspirované životem včel, např. včelí portrét, královna a její včelí nebo lidská rodina, život v úlu, role včel v přírodě, návrh včelína ve městě, pohádkové příběhy včelích rodin, záchrana včel – záchrana našeho světa apod.
  • Technika zpracování není nijak omezena, např. kresba (nedoporučujeme však užití křídy), malba, fotografie, koláž, model úlu, komiks, návrh vzdělávací  tabule atd. Maximální velikost 2D práce je formát A3/ případné trojrozměrné  modely  podle uznání autora a možností České pošty.
  • Jména vítězů budou rovněž zveřejněna na internetové stránce www.polskyinstitut.cz
  • Adresa pro zasílání soutěžních prací: Polský institut v Praze, Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1 (obálku označte heslem   „Výtvarná soutěž 2020“)
  • Nezapomeňte u každé práce vyplnit přihlášku, jejíž součástí jsou úplná pravidla: uvést věkovou kategorii, jméno autora, adresu (případně třídu a adresu školy), e-mail a telefon a Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Literární soutěž Střet světa aneb DŮLEŽITÝ OKAMŽIK V MÉM ŽIVOTĚ

Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota a prvních deset autorů prací v každé kategorii se může těšit na zajímavé ceny a na slavnostní vyhlášení na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2020 (14. – 17. 5. 2020). Vyhlášení proběhne v pavilonu Rosteme s knihou v pátek 15. 5. od 11:00 hodin.

Další pořady pro děti a mládež sledujte na www.svetknihy.cz

Vítězné literární práce budou dostupné na webových stránkách www.rostemesknihou.cz

Příběhy posílejte elektronicky na e-mail: soutez@rostemesknihou.cz nebo poštou na adresu:

Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2 (na obálku napište heslo: Střet světa).

Nezapomeňte na každý jednotlivý příspěvek (i v elektronické verzi!) uvést věkovou kategorii, jméno, adresu, (příp. třídu a adresu školy), e-mail a telefon.

V případě úspěchu vás budeme kontaktovat s dalšími instrukcemi. Autoři zasláním příspěvku souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách kampaně Rosteme s knihou.

Více na www.rostemesknihou.cz a na www.svetknihy.cz. Neváhejte se na nás obracet s dotazy.

 

Koordinátorky soutěže: Kamila Chrtková, Jana Chalupová

soutez@rostemesknihou.cz

+420 737 500 126, 224 498 464

Literární soutěž BOŽÍ (JAKO) BOŽENA

Podmínky soutěže:

1. práce přijímáme do čtvrtka 30.4.2020

2. přijímáme pouze amatérské práce, které ještě nebyly oceněny v jiné soutěži ani publikovány

3. je nutno čitelně vyplnit a odevzdat přihlášku do soutěže (ke stažení na www.knihovnadobris.cz)

4. literární práce posílejte, prosím, jako PŘÍLOHU EMAILU, přihlášku přiložte

5. máte-li závažný důvod, proč nemůžete poslat vaši práci elektronicky (např. malé děti), přijmeme i rukopis. Též je možné (např. z důvodů umělecké úpravy) rukopis dodat navíc 6. výtvarné práce odevzdávejte osobně (během výpůjční doby nebo po dohodě) nebo zasílejte na adresu Městská knihovna Dobříš, Školní 36, 263 01 Dobříš, PRÁCI ČITELNĚ OZNAČTE SVÝM PŘÍJMENÍM NA ZADNÍ STRANĚ a přihlášku přiložte 7. soutěžní práce zůstávají majetkem Městské knihovny Dobříš

8. MěK Dobříš si vyhrazuje právo uvádět v tisku a jiných médiích jména výherců

9. MěK Dobříš si vyhrazuje právo fotografovat soutěžní práce i výherce a zveřejnit foto v médiích v souvislosti se zmínkou o soutěži, nevyjádří-li výherce (v případě dětí jejich zákonný zástupce) písemně zákaz fotografování či zveřejnění.

Literární soutěž SEIFERTOVY KRALUPY 2020

Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky

nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu.

Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.

Práce zasílané poštou musí obsahovat:

  •  tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm.
  •  u elektronických verzích je nezbytné, aby údaje byly vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních (přílohy ve formátu doc. nebo pdf.).

 

Vítězné práce vybrané porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2020.

Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, ,,Seifertovy Kralupy“ k rukám A. Levého, Palackého nám.1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, případě dotazů kontaktujte: A. Levý, tel. 778 772 635, e-mail: ales.levy@mestokralupy.cz.