Každý pátý český žák může mít problémy s uplatněním ve společnosti. Kvůli čtenářské negramotnosti

Co se čtenářství týče, 79 % žáků v České republice dosáhlo alespoň druhé gramotnostní úrovně. Tito žáci rozpoznají hlavní myšlenku středně dlouhého textu, naleznou informaci na základě jasně daných, i když někdy složitějších, pokynů a s podporou dovedou posoudit celkový záměr středně dlouhého textu.

Přibližně 8 % žáků dosahuje ve čtení vynikajících výsledků, což znamená, že v testu čtenářské gramotnosti tito žáci dosáhli úrovně 5 a 6. Na těchto úrovních jsou žáci schopni porozumět dlouhým textům, pracovat s pojmy, které jsou abstraktní a náročné na porozumění, a rozlišovat mezi fakty a názory na základě nepřímých náznaků týkajících se obsahu nebo zdroje informací. Ve 20 vzdělávacích systémech, z nichž 15 je v zemích OECD, dosáhlo více než 10 % patnáctiletých žáků vynikajících výsledků.

Největší rozdíly jsou pak patrné mezi typy škol a také podle jejich zřizovatelů. Mezi lety 2000 a 2018 došlo k významnému nárůstu počtu žáků, jejichž výsledek byl pod úrovní 2 (celkem ze 6 úrovní, přičemž 5. a 6. je považována za excelentní, 1. a 2. za nejzákladnější). Podíl českých žáků v nejnižší gramotnostní úrovni v testech čtenářské gramotnosti se během 18 let zvýšil ze 17 % na 21 %. Tato pětina žáků představuje skupinu obyvatel, kteří mohou mít problémy s dalším uplatněním ve společnosti. Nejnižších úrovní 1 a 2 dosáhlo bezmála 30 % na základních školách, 8 % na SOŠ a necelých 50 % na odborných školách bez maturity (učilištích). Rozdíl mezi výsledkem žáků víceletých gymnázií a středních odborných škol bez maturity je větší než dvě gramotnostní úrovně, což představuje alarmující stav.

Výsledky žáků ve čtenářské gramotnosti se liší rovněž podle regionů a škol, které žáci navštěvují. Nejvíce žáků, kteří nedosáhli základní gramotnostní úrovně, je v Ústeckém kraji (36 %) a dále v Jihomoravském (32 %) a Moravskoslezském kraji (32 %).

Ve všech zemích a ekonomikách, které se zúčastnily šetření PISA 2018, dosahují dívky ve čtenářské gramotnosti lepších výsledků než chlapci – v průměru zemí OECD je to o 30 bodů. V České republice je tento rozdíl mezi dívkami a chlapci vyšší (33 bodů), než je průměrný rozdíl (30 bodů). Rozdíl je nižší než v roce 2009 (48 bodů), přičemž došlo ke zlepšení výsledků chlapců a výsledky dívek zůstaly v uvedeném období stejné.

Česká republika se nemůže pochlubit nízkým výskytem šikany. Naopak, v odpovědích v dotaznících uvedlo 30 % českých žáků, že je vystaveno nevhodnému chování ze strany spolužáků nejméně několikrát měsíčně, průměr v zemích OECD je 23 %. Oproti roku 2015 jde o nárůst o 5 %, tehdy byl průměr OECD 19 %. Data se dávají i do souvislosti s šetřením TIMSS zkoumající matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků 4. tříd po celém světě. Před 4 lety jen 68 % žáků uvedlo, že rádo chodí do školy. Přesto PISA 2018 ukazuje, že 65 % žáků je spokojeno se svými životy.

Zdroj: ČŠI – Národní zpráva a BEDUin – průvodce světem vzdělávání

Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ – lekce a videa

 

Videa:

Nejlepší knihy dětem

Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.

Dny dětského čtení – četlo se všude, všem, všelijak a vždy s nadšením!

Mezi dvěma velkými knižními svátky, 23. dubnem (Světový den knihy a autorských práv) a 9. květnem (zahájení 25. ročníku mezinárodního knižního veletrhu literárního festivalu Svět knihy Praha 2019) se tak četlo – po celé republice, v téměř každém městě i vesničce, na cestě vlakem mezi nimi, na každém myslitelném místě. Opravdu! Jednu fotografii z toalety jsme skutečně obdrželi. Nespočet jich bylo z postýlek, nejčastěji se však čtenáři sešli ve škole, knihovně, klubovně, ale i v přírodě, domově důchodců, kuchyňce, kanceláři starosty (který neměl šanci utéct) nebo třeba na výstavě obrazů.

Všem účastníkům proto patří obrovské poděkování! Některé paní učitelky a učitelé by si za nadšení, se kterým zapojili své svěřence, zasloužili metál. Na mnoha místech žijí děti, které si až s neuvěřitelnou profesionalitou přichystaly akci podle vlastních představ a plánů (od domluvy s publikem, rozdělení rolí, výtvarného zpracování, pořízení videozáznamu až po zajištění občerstvení). A když se četlo z knihy Karlík a továrna na čokoládu, tak přece musí proběhnout ochutnávka!

Nad zaslanými materiály jsme se smáli, přikyvovali i se dojímali k slzám. Vybrat proto jen 3 nejinspirativnější bylo neuvěřitelně těžké. Podle poroty si banánovku knih zaslouží tito čtenáři:

1) Základní škola Davle, Školní – porota ocenila vlastní iniciativu dětí, se kterou se ke DDČ postupně přidávali další a další žáci, až se nakonec dobrovolně zapojila celá škola. Jejich vnitřní motivace může být pro ostatní skutečnou inspirací.

2) ZŠ Senice na Hané – základní škola pojala DDČ jako celý projektový den a zdokumentovala jej ve skvěle zpracovaném videu, z nějž je vidět nadšení a zaujetí dětí.

3) ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou – si zaslouží knihy za mimoškolní aktivitu. Kreativním způsobem přetvořili obecní akci (pálení čarodějnic), která se primárně čtení netýká, na svátek knih. Vybrali tematicky odpovídající knihu a vynesli své školní čtení ven, mezi celou komunitu.

Hlavně jsme však chtěli upozornit na skutečnost, že čtenářské dovednosti nejsou samozřejmé a že i v dnešní moderní Evropě žije 73 milionů dospělých bez literárních dovedností. České děti k nim ale rozhodně patřit nebudou.

Dozvěděli jsme se, že vzájemné čtení nahlas se řadí k pravidelným aktivitám na mnoha a mnoha školách. Nemálo žáků chodí často do mateřinek, aby přečetli pohádku před spaním mladším kamarádům. Nebo do nejbližšího domova důchodců potěšit babičky a dědy. Společné návštěvy knihovny patří k naprosté samozřejmosti (mnohdy pravidelnější než preventivky u zubaře) a knížku před spaním si děti berou tak automaticky jako ráno ponožky. Mnoho škol a tříd využilo své zaběhnuté aktivity, aby se ke Dnům dětského čtení připojily – je vidět, že to není žádná novinka.

A tak, když se řekne výzva, tak tedy výzva! Své čtení děti na mnoha místech ještě zintenzivnily a četly si navzájem i všude kolem sebe mezi 23. dubnem a 9. květnem opravdu každý den.

Dětského předčítání nebyl ušetřen ani personál – leckde si paní uklízečky, školník, kuchařky, ředitelé a celý učitelský sbor vyslechli třeba příběh od Charlese Gilmana Šílený profesor. Když nebyl po ruce žádný člověk, tak si čtení poslechl pes nebo plyšáci. Předčítat se dá i svému odrazu v zrcadle! Každý jedinec, který se zapojil, má pro nás obrovskou váhu a je nanejvýš důležitý. Když si četl třeba i sám sobě, zaslouží si od nás záložku do knížky.

Máme ohromnou radost, že naší výzvou Dny dětského čtení nekončí. Na základě zkušenosti se například žáci v Úšovicích rozhodli, že za seniory, kterým předčítali v rámci naší akce, budou docházet každou středu ve 13 hodin. Chtěli bychom proto vytvořit tradici a Dny dětského čtení opakovat i v roce 2020.

Letos můžeme směle potvrdit, že v rámci Evropské kampaně Europe Reads, pod jejíž hlavičkou se Dny dětského čtení konaly, jsme dokázali, že Česká republika není ke čtenářství lhostejná. Budeš nám vůbec stačit, Evropo?

20 nejoblíbenějších knih – SUK – Čteme všichni 2018

6) Vtipy pro děti 2 /Mirek Vostrý /Cpress

7) Dobrodružství pana Wellingtona / Bergmannová Klímová Hana /Katzberg

8) Psychologie – komiksový úvod / Grady Klein/ Portál

9) Povedená dvojka Bambalanda a Štruntalanda / Šandera Jiří

10)Malý Mikuláš / René Goscinny/ Albatros

11) Polštářoví podvodníci / Daniela Krolupperová /Mladá fronta

12) To dáme dědo / Miroslav Adamec / Bambook

13) WWW.bez-bot.cz / Ivona Březinová / Cattacan

14)Země příběhů za hranice království / Chris Cofler / Fragment

15) Florentýna a kouzelná kniha / Iva Gecková / Bambook

16)Pohádky z mechového lesa / Jaroslava Pechová / Dobrovský – BETA

17) Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky 2/ Francesca Cavallo/ Albatros

18) Tajnosti ze spacáku /Rose Cooperová / Mladá fronta

19) Nejhorší děti na světě / David Williams /Argo

20) Vznik ČSR/ Veronika Válková/ Bambook

Čtenářské kluby – květnové akce center kolegiální podpory

 

Den

Hodina

Akce

2.5.2019

15.30 – 17.30

CKP Liberec: Čtenářství žáků se SVP

6.5.2019

14.00 – 16.00

CKP Krnov: Cesta za dobrodružstvím pro malé i větší

16.5.2019

14.30 – 16.30

CKP Rokycany: Co jsme ještě neokusili

16.5.2019

15.00 – 17.00

CKP Vejprty: Literatura ve filmu/film v literatuře

21.5.2019

15.30 – 17.30

CKP Chrast: Literárně divadelní dílna a její tvorba

27.5.2019

14.15 – 16.15

CKP Kolín: Dramatizace textu

27.5.2019

14.30 – 16.30

CKP Tábor: Výtvarné aktivity využitelné v rámci rozvoje čtení

30.5.2019

15.30 – 17.30

CKP Liberec: Jak postavit čtenářskou lekci aneb didaktický potenciál textu

V případě Vašeho zájmu o účast se prosím zaregistrujte na e-mailové adrese uvedené na webových stránkách vždy u Vámi vybraného centra.

 

DNY DĚTSKÉHO ČTENÍ

PROJEKT DNY DĚTSKÉHO ČTENÍ JE SOUČÁSTÍ CELOEVROPSKÉ KAMPANĚ EUROPE READS!

Chceme zapojit co nejvíce dětí, učitelů, knihovníků i rodičů do Dnů dětského čtení, a šířit tak povědomí o pozitivním vlivu i osobním potěšení a společných zážitcích, které čtení nahlas přináší. Každý se může zapojit svou vlastní malou či velkou akcí, a každý si tak může najít takovou cestu ke knihám, která ho bude bavit.

Pusťte si video, ať víte, proč to děláme a proč chceme, aby se od 23. dubna do 9. května četlo na co nejvíce místech. Nebo si to přečtěte na webu kampaně Rosteme s knihou nebo rovnou kampaně Europe Reads!

Své fotografie, videa a další materiály posílejte na: rostik@rostemesknihou.cz nebo poštou na Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2.

Český bestseller za rok 2018

Oceněné nejprodávanější knihy za rok 2018:

ČESKÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Martin Jaroš, Taras Povoroznyk: Tary Příběh parkouristy

PŘEKLADOVÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Marcus & Martinus: Marcus & Martinus: Náš příběh

KUCHAŘKY
Ing. Lucie Kosačíková, Mgr. Tomáš Kosačík: Máme to rádi zdravě

ODBORNÁ A POPULÁRNĚ NAUČNÁ LITERATURA
Ivo Toman: Kurvítka v hlavě

ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL
Pavel Kolář, Renata Červenková: Labyrint pohybu

BIOGRAFIE
Gabriela Koukalová, Martin Moravec: Jiná Gabriela Koukalová

AUDIOKNIHY
Erik Tabery: Opuštěná společnost

PŘEKLADOVÁ BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Dan Brown: Počátek