Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ – lekce a videa

 

Videa:

Čtením k demokratickému myšlení – nové lekce a materiály nejen pro pedagogy

O projektu Čtením k demokratickému myšlení

Cílem a snahou projektu je propojit zájem studentů středních škol o čtenářské dovednosti („chytré čtení“) se schopností porozumět veřejnému a společenskému dění. Zároveň má ambici oživit zájem studentů o klasická či moderní literární díla, na nichž lze čtenářskou dovednost a zájem o veřejné dění rozvíjet. V rámci kampaně připravila erudovaná metodička Nina Rutová již v roce 2016 několik úryvků textů, na nichž se dají jasně prezentovat formy manipulace a demagogie. V roce 2018 rozšířila tuto „literární databanku“ o dalších 5 úryvků a zároveň je doplnila návodnou metodikou pro pedagogy, jak s nimi v hodině pracovat.

Chytré čtení – lekce pro práci se studenty ke stažení

Cílem a snahou projektu Čtením k demokratickému myšlení je propojit zájem studentů středních škol o čtenářské dovednosti („chytré čtení“) se schopností porozumět veřejnému a společenskému dění. Zároveň má ambici oživit zájem studentů o klasická či moderní literární díla, na nichž lze čtenářskou dovednost a zájem o veřejné dění rozvíjet.

PRVNÍ ČÁST – PRÁCE S BELETRISTICKÝM DÍLEM

Lekce Niny Rutové k textům, které patří do literárního kánonu. Jsou připraveny metodologické postupy pro práci s vybranými ukázkami, kde pozorný čtenář může odhalit populistické či demagogické myšlenky.

1) Čtyři texty o holocaustu: Lekce na téma Bezpodmínečná svoboda slova – ano či ne?
(metoda využitá v lekci: dvojitý zápisník, diskusní pavučina/argumentační esej)
(podkladové texty pro práci:

2) Polemika Milan Kundera – Václav Havel: Lekce na téma Demokracie a český úděl
(metoda využitá v lekci: dvojitý zápisník)

3) Georg Orwell: 1984: Lekce na téma Demokracie a jazyk
(metody využité v lekci: T-grafdvojitý zápisník, poslední slovo patří mně)

4) Platón: Obrana Sókrata: Lekce na téma Občan – občanská společnost a demokracie (Základní lekce a rozšíření o další náměty do hodin)
(metody využité v lekci: volné psaní, učíme se navzájemSókratovský dialog, hra na parlament)

5) Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol: Lekce na téma Rasismus kdysi a dnes
(metoda využitá v lekci: volné psaní)
(příklad doplňkového textu ze současnosti)

 

DRUHÁ ČÁST – PRÁCE S PUBLICISTICKÝM TEXTEM

Lekce manželů Chytilových – na aktuální publicistice si vyzkoušejte, jak rozpoznat argumentační fauly současné politické reprezentace i reklamní lobby. Seznamte se s interaktivními technikami, které lze využít ve výuce českého jazyka a literatury, občanské výchovy i jiných předmětů.