Čtením k demokratickému myšlení – nové lekce a materiály nejen pro pedagogy

O projektu Čtením k demokratickému myšlení

Cílem a snahou projektu je propojit zájem studentů středních škol o čtenářské dovednosti („chytré čtení“) se schopností porozumět veřejnému a společenskému dění. Zároveň má ambici oživit zájem studentů o klasická či moderní literární díla, na nichž lze čtenářskou dovednost a zájem o veřejné dění rozvíjet. V rámci kampaně připravila erudovaná metodička Nina Rutová již v roce 2016 několik úryvků textů, na nichž se dají jasně prezentovat formy manipulace a demagogie. V roce 2018 rozšířila tuto „literární databanku“ o dalších 5 úryvků a zároveň je doplnila návodnou metodikou pro pedagogy, jak s nimi v hodině pracovat.

Chytré čtení – lekce pro práci se studenty ke stažení

Cílem a snahou projektu Čtením k demokratickému myšlení je propojit zájem studentů středních škol o čtenářské dovednosti („chytré čtení“) se schopností porozumět veřejnému a společenskému dění. Zároveň má ambici oživit zájem studentů o klasická či moderní literární díla, na nichž lze čtenářskou dovednost a zájem o veřejné dění rozvíjet.

PRVNÍ ČÁST – PRÁCE S BELETRISTICKÝM DÍLEM

Lekce Niny Rutové k textům, které patří do literárního kánonu. Jsou připraveny metodologické postupy pro práci s vybranými ukázkami, kde pozorný čtenář může odhalit populistické či demagogické myšlenky.

1) Čtyři texty o holocaustu: Lekce na téma Bezpodmínečná svoboda slova – ano či ne?
(metoda využitá v lekci: dvojitý zápisník, diskusní pavučina/argumentační esej)
(podkladové texty pro práci:

2) Polemika Milan Kundera – Václav Havel: Lekce na téma Demokracie a český úděl
(metoda využitá v lekci: dvojitý zápisník)

3) Georg Orwell: 1984: Lekce na téma Demokracie a jazyk
(metody využité v lekci: T-grafdvojitý zápisník, poslední slovo patří mně)

4) Platón: Obrana Sókrata: Lekce na téma Občan – občanská společnost a demokracie (Základní lekce a rozšíření o další náměty do hodin)
(metody využité v lekci: volné psaní, učíme se navzájemSókratovský dialog, hra na parlament)

5) Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol: Lekce na téma Rasismus kdysi a dnes
(metoda využitá v lekci: volné psaní)
(příklad doplňkového textu ze současnosti)

 

DRUHÁ ČÁST – PRÁCE S PUBLICISTICKÝM TEXTEM

Lekce manželů Chytilových – na aktuální publicistice si vyzkoušejte, jak rozpoznat argumentační fauly současné politické reprezentace i reklamní lobby. Seznamte se s interaktivními technikami, které lze využít ve výuce českého jazyka a literatury, občanské výchovy i jiných předmětů.

Program semináře Čtením k demokratickému myšlení 2016

9:30 – 10:00 Prezence účastníků

10:00 – 10:05 Zahájení semináře a představení kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou a projektu Čtením k demokratickému myšlení
Za společnost Svět knihy, s.r.o., která je organizátorem semináře a realizátorem kampaně Rosteme s knihou, uvítá účastníky semináře Jana Chalupová, zároveň bude v krátkosti představena kampaň Rosteme s knihou a aktivity, jejichž prostřednictvím se kampaň snaží naplnit svůj hlavní cíl – podporu a propagaci četby mezi dětmi a mladými lidmi.

10:05 – 12:30
10:05 – 11:30 Lekce s beletristickým dílem – budete mít příležitost vyzkoušet si práci s konkrétní knihou metodu „FILOZOFIE PRO DĚTI“.
11:30 – 11:45 přestávka
11:45 – 12:30 analýza lekce, volná diskuse účastníků

Nina Rutová je lektorka kritického myšlení, mediální výchovy a interaktivních seminářů pro středoškolské studenty Havel v kostce. Pro Člověka v tísni vytvořila 40 lekcí s obsahovým důrazem na výchovu k aktivnímu občanství. [email protected]

12:30 – 13:00 přestávka na oběd (v blízkosti je prodejna Albert)

13:00 – 15:00
13:00 –14:00 Lekce s publicistickým textem – jak rozpoznat argumentační fauly současné politické reprezentace i reklamní lobby. Seznámíte se s interaktivními technikami, které můžete využít ve výuce českého jazyka a literatury, občanské výchovy i jiných předmětů.
14:00 – 14:15 přestávka
14:15 – 15:00 analýza lekce, volná diskuse účastníků

Mariana Chytilová je speciální pedagog, působí v organizaci Člověk v tísni a věnuje se zejména inkluzivnímu vzdělávání.
Matěj Chytil je právník a politolog, působil jako volební manažer i středoškolský učitel.

 

Popis cesty: Knihovna je dobře dostupná ze stanice metra Strašnická. Také tramvajemi číslo 22 a 7 ze zastávky Průběžná nebo tramvajemi číslo 6 a 24 ze zastávky Kubánské náměstí. Na zastávce Pod Rapidem, přímo před knihovnou, staví autobus 175 projíždějící přes zastávky metra Florenc a Flora.

Čtením k demokratickému myšlení – seminář (zdarma) pro zvídavé pedagogy

Knihy budou pro účastníky k dispozici.

Prosíme o vyplnění přihlášky (stáhněte zde) a zaslání zpět na adresu: [email protected]

Popis cesty: Knihovna je dobře dostupná ze stanice metra Strašnická. Také tramvajemi číslo 22 a 7 ze zastávky Průběžná nebo tramvajemi číslo 6 a 24 ze zastávky Kubánské náměstí. Na zastávce Pod Rapidem, přímo před knihovnou, staví autobus 175 projíždějící přes zastávky metra Florenc a Flora.

 

PROGRAM

9:30 – 10:00 Prezence účastníků

10:00 – 10:05 Zahájení semináře a představení kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou a projektu Čtením k demokratickému myšlení
Za společnost Svět knihy, s.r.o., která je organizátorem semináře a realizátorem kampaně Rosteme s knihou, uvítá účastníky semináře Jana Chalupová, zároveň bude v krátkosti představena kampaň Rosteme s knihou a aktivity, jejichž prostřednictvím se kampaň snaží naplnit svůj hlavní cíl – podporu a propagaci četby mezi dětmi a mladými lidmi.

10:05 – 12:30
10:05 – 11:30 Lekce s beletristickým dílem – budete mít příležitost vyzkoušet si práci s konkrétní knihou metodu „FILOZOFIE PRO DĚTI“.
11:30 – 11:45 přestávka
11:45 – 12:30 analýza lekce, volná diskuse účastníků

Nina Rutová je lektorka kritického myšlení, mediální výchovy a interaktivních seminářů pro středoškolské studenty Havel v kostce. Pro Člověka v tísni vytvořila 40 lekcí s obsahovým důrazem na výchovu k aktivnímu občanství. [email protected]

12:30 – 13:00 přestávka na oběd (v blízkosti je prodejna Albert)

13:00 – 15:00
13:00 –14:00 Lekce s publicistickým textem – jak rozpoznat argumentační fauly současné politické reprezentace i reklamní lobby. Seznámíte se s interaktivními technikami, které můžete využít ve výuce českého jazyka a literatury, občanské výchovy i jiných předmětů.
14:00 – 14:15 přestávka
14:15 – 15:00 analýza lekce, volná diskuse účastníků

Mariana Chytilová je speciální pedagog, působí v organizaci Člověk v tísni a věnuje se zejména inkluzivnímu vzdělávání.
Matěj Chytil je právník a politolog, působil jako volební manažer i středoškolský učitel.

 

 

Jana Chalupová – Svět knihy, s.r.o.

+ 420 224 498 464

+420 603 439 943