Čtenářství v Česku

  • Perpetuum – časopis pro rodiče a pedagogy

    Perpetuum28. května 2014

    Vyšlo druhé číslo časopisu Perpetuum. Časopis určený rodičům a pedagogům se opět snaží přitáhnout pozornost k tématům, která se vzděláváním úzce souvisí a přitom jim běžně nevěnujeme tolik pozornosti, kolik by si zasloužily. Najdete v něm texty o nových trendech, které pravděpodobně vzdělávání významně promění, o vzdělávání, které školy záměrně obchází, o volném čase a jeho vzrůstajícím významu v lidském životě.

    Vstupte do střetu kultur na poli vzdělávání, posviťte si na neuromýty nebo se ponořte do návodu, jak číst a rozumět vizuálním sdělením, která nás obklopují. Kromě článků v časopise najdete také tipy na konkrétní aktivity.

    Elektronická verze je k dispozici zde.

    Číst dále...
  • Zlatá stuha 2014 – výsledky

    21. května 2014 proběhlo v Památníků národního písemnictví vyhlášení vítězů Zlaté stuhy 2014.

    Výroční ocenění nejlepších autorů, překladatelů a ilustrátorů knih pro děti a mládež. Soutěž vyhlašují a pořádají Česká sekce IBBY, Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů a Památník národního písemnictví.

     

    1/ LITERÁRNÍ ČÁST - VÍTĚZNÉ KNIHY

    Kosprd a telecí

    porota: Pavel Kořínek, Alice Košková, Naděžda Sieglová, Jana Sladová

    BELETRIE PRO DĚTI

    KOSPRD A TELECÍ (Albatros)

    • autorka: Eva Papoušková

    ilustrátorka: Galina Miklínová

    Kosprd a telecí aneb o nejlepších kamarádech na světě Amoletě

     

    Julie mezi slovyBELETRIE PRO MLÁDEŽ

    JULIE MEZI SLOVY (Host)

    • autorka: Petra Dvořáková

    ilustrátorka: Katarina Gasko

    Julie mezi slovy. Uznávaná kniha Petry Dvořákové

     

     

    Krajiny domova

    LITERATURA FAKTU PRO DĚTI A MLÁDEŽ

    KRAJINY DOMOVA (Albatros)

    • autor: Václav Cílek

    ilustrátorka: Renáta Fučíková

    Číst dále...
  • Výsledky ankety „SUK – Čteme všichni“

    Ve čtvrtek 10. dubna 2014 proběhlo v Památníku národního písemnictví na Strahově vyhlášení výsledků 21. ročníku celostátní ankety „SUK – Čteme všichni“, která je součástí oslav Mezinárodního dne dětské knihy (2. dubna – výročí narození Hanse Christiana Andersena).

    Do ankety o nejoblíbenější knížku pro děti vydanou v uplynulém roce se zapojilo téměř tři tisíce mladých čtenářů. Ceny byly předány za přítomnosti spisovatelů, ilustrátorů a zástupců dětských čtenářů z celé republiky. Zároveň byly uděleny Ceny učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství, Ceny knihovníků a Cena Noci s Andersenem. Na závěr se uskutečnila velká autogramiáda oceněných tvůrců českých knih pro děti.

    Akci „SUK – Čteme všichni“ pořádalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského ve spolupráci s Klubem dětských knihoven. Tato akce je jedinou celostátní anketou, která reflektuje novinky v oblasti literatury pro děti a mládež.

     

    Výsledky ankety SUK – Čteme všichni:

    CENA DĚTÍ:

    1.místo: Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 7 : Páté kolo u vozu (CooBoo)

    2.místo: Pavel Šrut: Lichožrouti navždy / ilustrovala Galina Miklínová (Paseka)

    3.místo: Jiří Žáček: Krysáci jsou zase spolu / ilustroval Ivan Mraček (Česká televize)

    Číst dále...
  • Magnesia Litera 2014 – vítězové

    Na Nové scéně Národního divadla se 8. dubna 2014 slavnostně vyhlašovaly a předávaly výroční knižní ceny Magnesia Litera.

    Magnesia Litera Kniha roku: Průvodce protektorátní Prahou (Jiří Padevět, Academia)

    Litera za knihu pro děti: Hlava v hlavě (Odnřej Buddeus, Labyrint)

    Litera za prózu: Skutečná událost (Emil Hakl, Argo)

    Litera za poezii: Chůze po dunách (Kateřina Rudčenková, Fra)

    Litera za literaturu faktu: Průvodce protektorátní Prahou (Jiří Padevět, Academia)

    Litera za překladovou knihu: Harmonia Caelestis (Peter Esterházy - z maďarštiny přeložil Robert Svoboda, Academia)

    Litera za nakladatelský čin: Velké dějiny zemí Koruny české (Paseka)

    Kosmas Cena čtenářů: Po strništi bos (Zdeněk Svěrák, Fragment)

    DILIA Litera pro objev roku: Tichý dech (Jan Trachta, Paseka)

    Číst dále...
  • BLoK – Blíže o Knihách

    24. března 2014

    Střední škola KNIH, o.p.s. spustila v souladu se svým mottem „Poznávat, obdivovat a šířit knihu“ nový projekt BLoK (Blíže o Knihách).

    Jde o blog na školních webových stránkách, kde mají studenti možnost propojit teoretické znalosti získané v rámci studia (např. předmětu Český jazyk) s praktickou zkušeností – psaní recenzí na vybrané knižní tituly.

    Při zpracování jsou využívány různé slohové útvary, inovativní přístupy např. gifová prezentace, recenze formou komiksu apod. podívejte se na blok.ssknih.cz

    Číst dále...
  • Projekt LIFT 2 a čtenářské úrovně – pomoc a inspirace pro pedagogy i knihovníky

    LIFT-2 LITERATURE FRAMEWORK FOR TEACHERS SECONDARY EDUCATION

    multilaterální projekt Comenius

     

    Projekt LIFT-2 kromě jiného stanovuje úrovně čtenářství pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a prostřednictvím svých webových stránek dává učitelům z různých evropských zemí příležitost, aby se zapojili do hlasování o čtenářských úrovních.

    V závěrečné části projektu budou vypracovaná metodická doporučení pro učitele, aby věděli, jakým způsobem naplňovat cíle stanovené pro danou čtenářskou úroveň, jaké metody a činnosti mají do výuky literatury zařazovat, aby se žák postupně vypracoval do vyšší úrovně. LIFT-2 může učitelům sloužit pro sledování pokroku žáků v oblasti čtenářství, pro reflexi vlastního čtenářství žáky, pro formativní i sumativní hodnocení, pro sebehodnocení žáků, jako motivace žáků ke čtení.

    Číst dále...