Čtenářství v Česku

 • Výsledky ankety „SUK – Čteme všichni“

  Ve čtvrtek 10. dubna 2014 proběhlo v Památníku národního písemnictví na Strahově vyhlášení výsledků 21. ročníku celostátní ankety „SUK – Čteme všichni“, která je součástí oslav Mezinárodního dne dětské knihy (2. dubna – výročí narození Hanse Christiana Andersena).

  Do ankety o nejoblíbenější knížku pro děti vydanou v uplynulém roce se zapojilo téměř tři tisíce mladých čtenářů. Ceny byly předány za přítomnosti spisovatelů, ilustrátorů a zástupců dětských čtenářů z celé republiky. Zároveň byly uděleny Ceny učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství, Ceny knihovníků a Cena Noci s Andersenem. Na závěr se uskutečnila velká autogramiáda oceněných tvůrců českých knih pro děti.

  Akci „SUK – Čteme všichni“ pořádalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského ve spolupráci s Klubem dětských knihoven. Tato akce je jedinou celostátní anketou, která reflektuje novinky v oblasti literatury pro děti a mládež.

   

  Výsledky ankety SUK – Čteme všichni:

  CENA DĚTÍ:

  1.místo: Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 7 : Páté kolo u vozu (CooBoo)

  2.místo: Pavel Šrut: Lichožrouti navždy / ilustrovala Galina Miklínová (Paseka)

  3.místo: Jiří Žáček: Krysáci jsou zase spolu / ilustroval Ivan Mraček (Česká televize)

  Číst dále...
 • Magnesia Litera 2014 – vítězové

  Na Nové scéně Národního divadla se 8. dubna 2014 slavnostně vyhlašovaly a předávaly výroční knižní ceny Magnesia Litera.

  Magnesia Litera Kniha roku: Průvodce protektorátní Prahou (Jiří Padevět, Academia)

  Litera za knihu pro děti: Hlava v hlavě (Odnřej Buddeus, Labyrint)

  Litera za prózu: Skutečná událost (Emil Hakl, Argo)

  Litera za poezii: Chůze po dunách (Kateřina Rudčenková, Fra)

  Litera za literaturu faktu: Průvodce protektorátní Prahou (Jiří Padevět, Academia)

  Litera za překladovou knihu: Harmonia Caelestis (Peter Esterházy - z maďarštiny přeložil Robert Svoboda, Academia)

  Litera za nakladatelský čin: Velké dějiny zemí Koruny české (Paseka)

  Kosmas Cena čtenářů: Po strništi bos (Zdeněk Svěrák, Fragment)

  DILIA Litera pro objev roku: Tichý dech (Jan Trachta, Paseka)

  Číst dále...
 • BLoK – Blíže o Knihách

  24. března 2014

  Střední škola KNIH, o.p.s. spustila v souladu se svým mottem „Poznávat, obdivovat a šířit knihu“ nový projekt BLoK (Blíže o Knihách).

  Jde o blog na školních webových stránkách, kde mají studenti možnost propojit teoretické znalosti získané v rámci studia (např. předmětu Český jazyk) s praktickou zkušeností – psaní recenzí na vybrané knižní tituly.

  Při zpracování jsou využívány různé slohové útvary, inovativní přístupy např. gifová prezentace, recenze formou komiksu apod. podívejte se na blok.ssknih.cz

  Číst dále...
 • Projekt LIFT 2 a čtenářské úrovně – pomoc a inspirace pro pedagogy i knihovníky

  LIFT-2 LITERATURE FRAMEWORK FOR TEACHERS SECONDARY EDUCATION

  multilaterální projekt Comenius

   

  Projekt LIFT-2 kromě jiného stanovuje úrovně čtenářství pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a prostřednictvím svých webových stránek dává učitelům z různých evropských zemí příležitost, aby se zapojili do hlasování o čtenářských úrovních.

  V závěrečné části projektu budou vypracovaná metodická doporučení pro učitele, aby věděli, jakým způsobem naplňovat cíle stanovené pro danou čtenářskou úroveň, jaké metody a činnosti mají do výuky literatury zařazovat, aby se žák postupně vypracoval do vyšší úrovně. LIFT-2 může učitelům sloužit pro sledování pokroku žáků v oblasti čtenářství, pro reflexi vlastního čtenářství žáky, pro formativní i sumativní hodnocení, pro sebehodnocení žáků, jako motivace žáků ke čtení.

  Číst dále...